Mouse W/L NMB-017 Nubwo

คุณสมบัติสินค้า:

เมาส์ WIRELESS ไร้สาย - 4 ปุ่ม - เซนเซอร์ OPTICAL - เชื่อมต่อผ่าน Nano Wireless USB 2.4Ghz - สัญญาณไกล 10 เมตร - ค่า DPI ได้ 3 ระดับ ตั้งแต่ 1000 / 1200 / 1600DPI - ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน - ประหยัดแบตเตอรี่ - เหมาะกับการใช้งานออฟฟิศ หรือใช้งานทั่วไป - รับประกัน 1 ปี (พร้อมกล่อง) โดย NUBWO

Share

Mouse W/L NMB-017 Nubwo

เมาส์ WIRELESS ไร้สาย

- 4 ปุ่ม

- เซนเซอร์ OPTICAL

- เชื่อมต่อผ่าน Nano Wireless USB 2.4Ghz

- สัญญาณไกล 10 เมตร

- ค่า DPI ได้ 3 ระดับ ตั้งแต่ 1000 / 1200 / 1600DPI

- ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน

- ประหยัดแบตเตอรี่

- เหมาะกับการใช้งานออฟฟิศ หรือใช้งานทั่วไป

- รับประกัน 1 ปี (พร้อมกล่อง) โดย NUBWO

Powered by MakeWebEasy.com