ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช

Last updated: 2021-02-01  |  248 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช

ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช (สรุป)
อันดับแรก: ต้องฝึกตัวเราให้มองเห็นว่า...
สิ่งที่ไม่มีชีวิต วัตถุสิ่งของทั้งหมด ใหม่ เก่า แล้วก็แตกสลาย
สิ่งที่มีชีวิต สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งคนเรา หนุ่ม แก่ ต้องตายกันทุกคน
เราต้องฝึกให้เห็นตามนี้ในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงจะเริ่มฝึกในเรื่องต่อไปได้ครับ
ฝึกให้เราเห็นความจริงว่า สิ่งทั้งปวง มาประชุมกันชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ซึ่งเป็นกฎข้อที่ ๑
(พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กฎธรรมชาติ ๒ กฎ)
อันดับที่สอง: เราต้องรู้ว่า "เวรกรรมมีจริง"
เหตุตรงผลเสมอ, ทำอย่างไร ก็ย่อมได้อย่างนั้น "ปลูกมะม่วงไม่ได้ลำใย" เมื่อกลัวเวรกรรม เราจะไม่กล้าเบียดเบียนใคร เราก็จะ "มีศีล" เกิดขึ้นทันที
และเป็นกฎข้อที่ ๒
(พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กฎธรรมชาติ ๒ กฎ)
เมื่อเราเข้าใจกฎธรรมชาติ ๒ กฎแล้ว จึงมาเริ่มวิปัสสนาภาวนา...
อันดับที่สาม: การวิปัสสนาภาวนากรรมฐาน
วิปัสสนา แปลว่า ปัญญาหรือความจริง (ความจริง จากกฎธรรมชาติ ๒ กฎ)
☆ที่อธิบายไว้ใน... อันดับที่ ๑ กับ อันดับที่ ๒ มารวมกัน ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า☆
ภาวนา แปลว่า เจริญ, ท่องจำ, ทำซ้ำ ๆ
กรรมฐาน แปลว่า ฐานที่ตั้งในใจ
การวิปัสสนาภาวนากรรมฐาน แปลว่า เจริญ (ท่องจำ) ความจริงมาไว้ในใจของเรา
อันดับที่ ๔ (สุดท้ายแล้วครับ)
พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่อง ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น
การวิปัสสนาภาวนา ดับทุกข์ได้อย่างไร?
ทุกข์ของคนเรามีแค่ ๖ ทางเท่านั้น
๑. เมื่อเราท่อง ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางตาเห็นรูปแล้ว จะเกิดความพอใจ ความไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
ตาเห็นรูป ปัญญาก็จะพิจารณาว่า รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง
๒. เมื่อเราท่อง หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางหูได้ยินเสียงเพราะ ไม่เพราะ จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
หู กระทบเสียง พิจารณาเสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง
๓. เมื่อเราท่อง จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางจมูกได้กลิ่นหอม หรือเหม็น จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
จมูก กระทบกลิ่น กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง
๔. เมื่อเราท่อง ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางลิ้นเกิดรสอร่อย ไม่อร่อย จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
ลิ้นกระทบรส รสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง
๕. เมื่อเราท่อง กายสัมผัส ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางกายสัมผัสความรู้สึกเย็นร้อน อ่อนแข็ง จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
กายกระทบเย็นร้อนฯ สิ่งที่มากระทบไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง
๖. เมื่อเราท่อง ใจคิดนึก ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางใจเราจะรู้สึกเสียใจ, น้อยใจ, ผิดหวัง, อกหัก, แค้นใจ, ไม่สบายใจ จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
ใจคิดนึก ความคิดไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง
เราต้องท่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหายทุกข์ เหมือนเวลาเราคัน คันตรงไหน เราก็ต้องเกาตรงนั้นนาน ๆ จนกว่ามันจะหายคันครับ
"ธรรมะที่ถูกต้องตรงธรรม จะดับทุกข์ได้"

Powered by MakeWebEasy.com