ปัจฉิมโอวาท หรือคำสอนครั้งสุดท้าย

Last updated: 2020-03-21  |  2550 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปัจฉิมโอวาท หรือคำสอนครั้งสุดท้าย

ปัจฉิมโอวาท
หรือคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
 
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ขอให้เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น
ให้ถึงพร้อมด้วยด้วยความไม่ประมาทเถิด”

(ขยายความ)

สังขารทั้งหลาย ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน

เมื่อเราช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ก็ให้ช่วยเหลือจุนเจือสัตว์บุคคลอื่นด้วย

และไม่ประมาททางทวารทั้ง ๙ คือ 

โดยการตามทันสิ่งมากระทบสัมผัส

ทางตา  หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม

และเผยแผ่การไม่ประมาทแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

Powered by MakeWebEasy.com