โสดาบัน

Last updated: 2020-03-20  |  355 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โสดาบัน

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
การบรรลุโสดาบันปฏิผล ดีกว่า การได้ไปสรวงสวรรค์
ประเสริฐกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์
ประเสริฐกว่าการได้ฌานสมาบัติ  ศาสดาผู้นำศาสนาที่มีสาวกมากมาย
เป็นผู้ปราศจากกามราคะด้วยกำลังเจโตวิมุติ
ประกอบด้วยกรุณาคุณ  สั่งสอนลัทธิเพื่อเข้าร่วมกับพรหม
ทำให้สาวกไปสวรรค์มากมาย  นับว่าประเสริฐมากอยู่แล้ว
แต่บุคคลผู้เป็นโสดาบัน แม้ยังมีกามราคะอยู่  ก็ยังประเสริฐกว่าศาสนาเหล่านั้น
ยิ่งกว่าการเป็นเอกราชบนพื้นปฐพี  ยิ่งกว่าการไปสรวงสวรรค์
ยิ่งกว่าอำนาจทั่วสรรพโลก  สิ่งประเสริฐล้ำคือ
"โสดาปฏิผล หรือ โสดาบันบุคคล"

 

 

Powered by MakeWebEasy.com