เกิดมาไม่เสียชาติเกิด

Last updated: 2019-10-24  |  310 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เกิดมาไม่เสียชาติเกิด

      หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมเอาคำบรรยายของอาจารย์สินธพ ทรวงแก้ว ซึ่งท่านบรรยายอยู่ที่ มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

      ข้าพเจ้าเห็นว่า คำบรรยายของอาจารย์สินธพฯ ผู้ซึ่งอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ถึง ๖ จบด้วยกัน มีคุณค่าแก่การนำไปศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง เพราะปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ทันที เป็นคำบรรยายที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะอาจารย์สินธพฯ ได้สรุปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เหลือแต่ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น ทุกข์เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่น พร้อมบอกวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงการดับทุกข์ไว้พร้อมในหนังสือเล่มนี้

      ข้าพเจ้าจึงนำมาเสนอให้ผู้อ่านศึกษาเรียนรู้ นำไปทดลองฝึกฝนตนเองดูว่า นำไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้จริงหรือไม่

                           โกศล  ศรีพงษ์พิจิตร

                           รวบรวมและเรียบเรียง

(ถอดจากซีดีคำสอนทั้งปี 2558 โดยคุณวาสนา  ศรีโยธา)

Powered by MakeWebEasy.com