เรามองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเอง

Last updated: 2019-10-24  |  298 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรามองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเอง

       ข้อมูลสั่งการ เรามองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเอง
ให้ความสำคัญกับสัญญาความจำ  ไม่เที่ยงเกิดดับ
เป็นของหนักมาก ความพอใจไม่พอใจ  หนักกว่าแผ่นดินในโลกนี้  ที่เราไม่สามารถยกมันได้
อนาคามีมรรค
ข้อมูลสร้างทุกข์ ทำไม่ได้  มีแต่พฤติกรรมทำแทนตลอดเวลา
เบรคพฤติกรรมได้บ้าง  จะเกิดความสุขถาวรได้บ้าง
เห็นธรรมชาติ  สิ่งทั่วไปเป็นตามธรรมชาติ
ทุกข์มันมาเอาสุขเราไปปรุงแต่ง
ไปลากสัญญาความจำมาปรุงแต่ง
ธรรมชาติให้ของดีแก่เราให้ความสุขกับเราตลอดเวลา
เทวดายังอิจฉา
เราขาดข้อมูลดีมาเชื่อม
ทั้งสุขชั่วคราวและถาวร
ข้อมูลเชื่อมกันมากขึ้นมากขึ้น  จนเสถียร...อรหันต์
โลกจักรวาลคือความสุขจริง ๆ
ความสุขมันลอยอยู่ภายนอก  เราต้องดึงมันเข้ามาหาเราให้ได้ เรียกสุขถาวร
ไม่งั้นเสียชาติเกิด
สุขชั่วคราวปรุงแต่ง  เราจะไม่สนใจ ๆ ๆ
นิพพานมันไม่ยาก ยากตรงที่จะทำ  เอาความจริงเข้ามาใส่ตัวเรา
เชื่อมต่อข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ  พระพุทธเจ้าบอก
มันดับอาหารสี่  ถูกฆ่า
ลดการแทรกแซงกรรมดี  การใส่ข้อมูลท่องไม่เที่ยง
ดับทุกข์ทั้งหกทาง  แล้วเติมปัญญาหกทาง
ไม่ไห้ไปปรุงแต่ง  เชื่อมต่อความจริงภายในภายนอก
ความดีเชื่อมต่อความดี
ความจริงของธรรมชาติตลอดเวลา
ฝ.ฝ 
สุขชั่วคราวเชื่อมต่อสุขถาวร
1
2
3
4 เชื่อมต่อ
ข้าว น้ำ ลม ไม่เที่ยงเกิดดับ
เห็นความจริง ๆ ทั้งหกทาง...
คิดตามสิ่งที่มากระทบสัมผัส มันไม่หยุดกระทบ

เราปรุงแต่งตลอดเวลาทุกวินาที...
ตามความคิดสัญญาความจำตลอดเวลา
ถ้าปรุงแต่งมาก  จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมไว ๆ
คนมีความจริงจะเครียดน้อยมาก ๆ
เรื่องเก่าจบไปแล้ว  เนรมิตขึ้นมาใหม่ได้ ปรุงแต่ง...
สามารถให้ตายเกิดนับชาติไม่ได้ จากฤทธิปรุงแต่งของเรา
เครื่องบิน เกิดจากฤทธิ ผลดีชั่วคราว  ผลร้ายตามมามหาศาล ตามความพอใจไม่พอใจ
เขื่อนเก็บน้ำ พอใจ...
เราแตกแยกลึกซื้งในรูปธรรมมากขึ้น ทุกอย่างถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็นผู้ให้
ความพอใจเป็นสุขชั่วคราว อันตราย
ธรรมชาติแก้ไขชีวิตได้ทั้งหมด
ธรรมชาติเป็นผู้ให้ ให้ความสุขต่อเรา
เราจึงจะเข้าใจธรรมชาติ
เรามีไม่เที่ยง มันจะเชื่อมต่อ

ความสุขถาวร โดนความสุขชั่วคราวบังตลอดๆ

ทุกวันนี้เราทุ่มเทให้กับความสุขชั่วคราว  ที่กำกับโดยพญามาร
เราต้องเชื่อมต่อสุขถาวรภายในกับภายนอกเข้าหากัน
ความจริงภายในภายนอกเชื่อมกันได้
เราใช้เวลาส่วนใหญ่ทำร้ายตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคต
การท่อง
ดับอดีตและอนาคต
จัดตารางการท่อง
ปากไม่ท่อง เปิดเสียงท่องก็ได้
เทคโนโลยีมีทั้งดีและเสีย
เราใช้ธรรมชาติมาสร้างสรรชีวิตเรา  เกิดจากเหตุ... สร้างเหตุให้มีประโยชน์กับเรา
ตัวเราไม่อยากแสวงหาความพอใจ  สันดานมันทำเอง

ไฟฟ้า รู้ธรรมชาติ สุขชั่วคราว
เราต้องรู้ธรรมชาติทั้งหมด จึงจะเอามาช่วยตัวเราได้

วิบากกรรมผิดถูก  ก็จะส่งผล
ใครแก้ไขไม่ได้
เห็นทุกอย่างเป็นไม่เที่ยงเกิดดับ  จบเลย
นักวิทย์รู้จักธรรมชาติ  มาช่วยให้เกิดความสุขชั่วคราว
ความเชื่อไม่เที่ยง  เกิดจากตัวคนไม่เที่ยง
เวทนา สัญญาความเชื่อ...  จะเที่ยงได้อย่างไร
ความเชื่อเกิดจากตัวเราไม่เที่ยง  ทุกอย่างจะเที่ยงได้อย่างไร
ความเชื่อมีอะไรบ้าง  ตามไม่ทันจึงเกิดความเชื่อ
ดับกระทบไม่หมด  กรรมมันมีเยอะ
ท่องให้มีข้อมูลเป็นประจำ
ฐานข้อมูลผิด ๆ เรามีเยอะ จึงต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลใหม่มากๆ
เดินไปดับทุกข์ ยังไง ท่องจำ ๆ

อนาคามีมรรค  ต้องตอกย้ำให้เห็นความจริง จริงน้ะ
พฤติกรรมเห็นความจริง พิจารณา  มาประชุมปรุงแต่ง
ตาเห็นรูปไม่เที่ยงเกิดดับ จริงน้ะ
ตัวฉันไม่เที่ยง จริง ๆ น้ะ
เราเคยชินหาชั่วคราว ธรรมชาติ ความสุขชั่วคราว  เราเลยไม่เจอสุขถาวร
พอใจไปดึงสุขชั่วคราวมาประกบ
ถาวรรู้ความจริง ไม่เที่ยงเกิดดับ
เห็นสุขชั่วคราวเป็นถาวร มิจฉาทิฏธิ
ไม่เที่ยงเกิดดับเป็นสุขถาวร เราต้องมีให้มากพอ
เห็นทุกอย่างไม่เที่ยง

ท่อง
ฝึกใช้
ให้เห็นเป็นกฎธรรมชาติ
มีสัญาญาความจำเป็นธรรมชาติ
ต้องมีให้พอ
ตา..หู..จ..ถูกข้อมูลมัดไว้เด็ดขาด

ไม่เที่ยงเกิดดับคือ นิพพาน

Powered by MakeWebEasy.com