คุณอยากเกิดอีกไหม

Last updated: 2019-10-13  |  240 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณอยากเกิดอีกไหม

ชีวิตของท่านต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่า
>ชาตินี้คือ ชาติสุดท้ายของฉัน
>ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก
...เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรา
...มันมีแต่ทุกข์ 
...ทุกข์เพราะ เกิด
...ทุกข์เพราะ แก่
...ทุกข์เพราะ ตาย
...มีหัวก็ทุกข์เพราะ หัว
...มีแขนก็ทุกข์เพราะ แขน
...มีขาก็ทุกข์เพราะ ขา
...วันดีคืนดีก็ปวดหัว ปวดแขน ปวดเข่า
........................
...มันทุกข์ทั้งหมดในร่างกาย
...สมกับพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
...มีรถก็ทุกข์เพราะรถ
...มีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน
...มีผัวก็ทุกข์เพราะผัว
...มีเมียก็ทุกข์เพราะเมีย
...มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก
...มีตัวเองก็ทุกข์เพราะตัวเอง
.......................
**พระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมมีอะไรเลย
...พระองค์ท่านจึงสุขสบาย บ้านก็ไม่มี
...ลูกเมียท่านก็ไม่มี เพราะมีแล้วก็มีแต่ทุกข์
...เอาไปด้วยไม่ได้ สู้ไม่มีอะไร. .แต่มีอริยทรัพย์
...พระพุทธเจ้า พระอรหันต์  ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร?
...แต่มีอริยทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้..คือ
...พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า..ให้ทุก ๆ ท่านท่อง
...ไม่เที่ยงเกิดดับ....จนได้โสดาบัน
......................
...พระพุทธเจ้าว่าการได้ โสดาบัน ดียิ่งกว่า
...ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิ์ที่ปกครองโลกทั้งโลก
...เพราะจักรพรรดิ์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
...วัฏสงสาร  นับภพนับชาติไม่ถ้วน..แต่
...โสดาบันเวียนว่านตายเกิดอีก ๗ ชาติ..
...ก็บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว  มันดีอย่างนี้
...คือการที่ได้อริยทรัพย์...ก็ คือ
...ท่องไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้น@

Powered by MakeWebEasy.com