ความพอใจไม่พอใจ มันก็เข้ามาทันที เติมเต็มอยู่ในใจเหมือนเดิม

Last updated: 2019-10-13  |  93 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความพอใจไม่พอใจ มันก็เข้ามาทันที เติมเต็มอยู่ในใจเหมือนเดิม

ถ้าท่านหยุดท่อง ความพอใจ ไม่พอใจ มันก็เข้ามาทันที

     ก็จะเติมเต็มอยู่ในใจเหมือนเดิม

     แล้วเราจะหนีทุกข์ ไปหาสุขได้อย่างไร?

     เพราะทุกคนนั้นตั้งใจเกิดมาเพื่อ  หนีทุกข์ไปหาสุข

     ไม่ใช่มาเพื่อหลบทุกข์อย่างทุกวันนี้

การตามทันเป็นประจำ  ก็คือ การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     คือ มรรคมีองค์ ๘

     มรรค คือ ทางเดินที่จะนำพาไปถึงการพ้นทุกข์

     เมื่อพบทางเดินนี้แล้ว...

     และมีการเดินเป็นประจำ มันก็จะถึงนะ โดยไม่หยุดเดิน

     แต่ถ้าหยุดเดินมันก็ไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้...

Powered by MakeWebEasy.com