การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้ ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

Last updated: 2019-10-13  |  102 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้ ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้

***คือการวิปัสสนาภาวนาพิจารณา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖

    ทางเดียวเท่านั้น ...ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

    เพราะเป็นวิธี ดับทุกข์  ที่พระพุทธเจ้าทำสำเร็จมาแล้ว

....พระองค์ สอนวิธี ปิดประตูทุกข์ไม่ให้ทุกข์  เข้ามาในใจเรา

    คือการปิดทุกข์ เติมสุข... ไม่ใช่ปิดทุกข์เฉย ๆ

....พระพุทธเจ้าถึงไม่ได้ให้  "ปล่อยวาง" ไม่ให้ "ปลง"

    แต่ให้ปิดทุกข์ เติมสุข ...เมื่อเราเข้าใจในการดับทุกข์แล้ว

....ชีวิต และเวลาที่เหลือของเรา  จึงมีคุณค่ายิ่งใหญ่มาก ๆ

    เราก็ต้องวางพระธรรมคำสอน ให้ถูกต้อง  กับตัวเราเองก่อน

    และต่อไปพระธรรมคำสอนนั้น  ก็จะสืบต่อไป ให้ลูก ให้หลานเรา

ให้เอาความจริง  "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ไว้ตลอดเวลา

....ให้ตั้งอยู่บนฐาน แห่งความถูกต้อง...

    ให้ทุกคน ศึกษาเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ พัฒนา ตนเอง

และครูผู้สอนก็คือ พระพุทธเจ้า  คือพระธรรมของท่าน

    คือ ตัวพระพุทธเจ้าเอง #‎ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต#

....พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้  พระธรรมคือ ตัวพระพุทธเจ้า

    เมื่อเราเอา ...ไม่เที่ยงเกิดดับ ไปปฏิบัติเหมือนเรามีครูประกบ

....ครู คือพระพุทธเจ้า  ประกบเราทุกลมหายใจ

    ชีวิตเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้า  ตลอดเวลาเช่นกัน

....................................

*ไม่เที่ยงเกิดดับ* คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า

....คือ พระรัตนไตร อยู่กับเรา หรือแก้ว ๓ ประการ อยู่กับเรา

    แก้ว ๓ ประการคือ  พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

    คือแก้วสารพัดนึก  ท่านปรารถนาสิ่งใด

....ปัญญาจะเสาะแสวง ได้อย่าง ง่ายดาย

    เพราะสิ่งที่เราอยากได้... ก็เกิดจากมี "ปัญญา"

....แต่ถ้าเกิดจากความคิด  จะไม่ได้อะไรง่าย ๆ

    แต่ถ้าเกิดจากปัญญาจะได้เลย เพราะมันมีครบเหตุ ครบปัจจัย...

Powered by MakeWebEasy.com