รู้แล้วจะหนาว เพราะสี่คำนี้ย่อมาจากพระไตรปิฎกทั้งหมด

Last updated: 2019-10-13  |  270 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รู้แล้วจะหนาว เพราะสี่คำนี้ย่อมาจากพระไตรปิฎกทั้งหมด

คำว่าไม่เที่ยงเกิดดับ รู้แล้วจะหนาว
....เพราะ ๔ คำนี้ ย่อมาจากพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

....เมื่อเรามีไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ในใจแล้ว
    เราก็มีปัญญา  สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกอย่าง

....คนที่จะรู้ความลับอันนี้น้อยมาก ๆ ไม่มีบุญจริง ๆ จะไม่รู้ได้
....‪#‎นี่แหละคือหนาวจริงๆ ใครที่อยากมีปัญญาให้เติม

....ไม่เที่ยงเกิดดับเข้าไปเท่านั้น แล้วท่านก็มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

    อยู่ในใจ เป็นแก้วสารพัดนึก ให้กับชีวิต  หลายคนยังเข้าใจไม่ครบ  หลายคนยังว่าฉันมีลูกมีเมีย

    ต้องทำมาหากินก่อน จะมาวิปัสสนา  แล้วจะเอาอะไรกิน
....ก่อนที่จะไปหาเงินนั้น ท่านต้องคิดก่อน  ที่ผ่านมาความคิด
    การไปหาเงินของท่านตั้งอยู่บนข้อมูลเก่า  คือความพอใจ
    ไม่พอใจ ตามไม่ทัน  โลภ โกรธ หลง หรือ โลภะ โทสะ โมหะ
....ท่านเอาอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อคิดตลอดเวลา  ที่ท่านไม่มาฟังธรรม
    ไม่มาปฏิบัติธรรม  ต้องไปทำมาหากินก่อนอันนี้เป็นความเห็นผิด
    ใจคิดผิด พูดผิด ทำผิด  แล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
    เป็นการเข้าใจผิด การที่จะหาเงินหาทองจะต้องหาต้นของมันก่อน  ตัวเงินก็คือผล  ถ้าเราไม่หาต้น มันจะเอา ผลมาจากไหนละ
......................................
....ต้นของเงิน  คือความคิด  ถ้าความคิดถูกก็เป็น ‪ต้นของเงิน
....ทุกวันนี้หาเงินไม่สำเร็จได้มานิด ๆ หน่อย ๆ แล้วได้หนี้สินมา
    พะรุงพะรังเพราะเอาความคิดเก่าไปหา
....พระพุทธเจ้าให้เอาข้อมูลใหม่  ไปคิดใหม่ ให้คิดถูก
     พูดถูก ทำถูก  ก็ได้เงินมา ไม่เป็นหนี้  ทุกวันนี้มีใครที่ไม่เป็นหนี้
     มีหนี้ เพราะคิดผิด ทำผิดเพราะเราไม่มีข้อมูลใหม่  เราไม่มีปัญญา
....ปัญญาที่จะไปหาเงินนั้นมันไม่มี จู่ ๆ ไปหาเงินไม่ระวัง ทางตา หู
    จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปก็ถูกต้ม ถูกหลอก ใส่ทองแท้เส้นเล็ก ๆ แต่ก็ไป
    แลกทองเก๊เส้นใหญ่ ๆ ถูกหลอกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
....เพราะเป็นธรรมชาติ ตัวใหญ่กินตัวเล็ก ‪#‎คนฉลาดเอาเปรียบคนโง่
....................................
เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ  ท่านหนีไม่พ้นแน่
    เหมือนเราจะซื้อของ  ตาเห็นรูปแบบสีสันสวย 
    แต่ข้างในยังไม่ดู อร่อย ไม่อร่อย ไม่รู้ มีค่าไม่มีค่า
    ไม่รู้  เห็นรูปลักษณ์ภายนอกสวยก็ซื้อ
....ฉะนั้นอาหารตามาที่ ๑  อาหารใจมาที่ ๒  อาหารกายมาที่ ๓

นี่คือคนฉลาด มักจะเอาเปรียบคนโง่เสมอ  จะว่าเขาไม่ได้เพราะ มันเป็นธรรมชาติ เขาต้องเอามากกว่า
    ความพอของมนุษย์ไม่มี  มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ...

Powered by MakeWebEasy.com