ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอน”ผล” กับพระอรหันต์ แล้วให้พระอรหันต์ไปสอนปุถุชนต่อ

Last updated: 2019-10-13  |  186 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอน”ผล” กับพระอรหันต์ แล้วให้พระอรหันต์ไปสอนปุถุชนต่อ

คำว่าไม่เที่ยงเกิดดับ  นักปราชญ์ราชบัณฑิต พระ อาจารย์ดัง ๆ
....ได้เขียน ได้สอน เฉี่ยวไป เฉี่ยวมา แต่....
    ไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งว่าเป็นอย่างไร?
....ทำไมมันไม่เที่ยง?
....ทำไมมันเกิดดับ?
....ไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไร?
....จะเอาไปดับทุกข์อย่างไรไม่รู้?
....อันนี้เป็นสาเหตุของการศึกษาเรียนรู้ที่ไม่จบพระธรรมคำสอน
....อ่านพระไตรปิฎกไม่จบ หลายๆจบ อ่าน ๖ จบ
    ถึงจะเข้าใจ รายละเอียด ที่ลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง ท่องแท้
    โยงไปมา เข้าหากันได้
..................................
....เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนใคร?
.... ๙๙% ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าสอน "ผล" กับพระอรหันต์ 
    แล้วให้พระอรหันต์ไปสอนปุถุชนคนธรรมดา..พระอรหันต์ก็ต้อง
    ‪#‎ไปหาเหตุ....ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะสอน
    บุคคลธรรมดาอีกครั้งหนึ่ง..ประเด็นตรงนี้ละจึงสำคัญมากๆ..เพราะ
    ถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้ ‪#‎พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องตรงธรรม

    แล้วก็จะ....สอนกันผิด

    อุปมาเหมือน ‪#‎ติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดก็ผิดไปตลอด
....เมื่อเข้าในพระธรรมว่าพระองค์สอนใคร..ก็ต้องรู้อีกว่า พระองค์สอน
    คำย่อหรือคำเต็ม..ถ้าเป็นคำย่อ แล้วคำเต็มว่าอย่างไร?ต้องหาอีก!
......................................
....ถึงจะได้ฟังคำว่า ‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับ แต่ก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้ไม่เห็น
    ทั้งที่เป็นชาวพุทธ และเป็นพระธรรม ‪#‎ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
....เพราะแต่ละคนมีกุศลผลบุญมีปัญญาไม่เท่ากัน..ไม่สามารถเข้าถึง
    ความจริงได้ ที่เขาไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ เพราะ
    เขาไม่มีบุญกุศลพอที่จะฟังธรรมคำสอนที่เป็นทาง..
    ‪#‎สายเอกของพระพุทธเจ้า..ถึงแม้บางครั้งได้ยินได้ฟังมา 
    แต่ก็ไม่เข้าใจ ไม่นำไปปฏิบัติ..ไม่เที่ยงเกิดดับ จึงเป็นพระธรรม
    คำสอนที่ถูกละเลยมาตลอด ๑,๔๐๐ ปี....

Powered by MakeWebEasy.com