มนุษย์ไม่มีวันพอ ความพอของมนุษย์ไม่มีพร่อง

Last updated: 2019-10-13  |  211 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มนุษย์ไม่มีวันพอ ความพอของมนุษย์ไม่มีพร่อง

มนุษย์ไม่มีวันพอ..ความพอของมนุษย์ไม่มี
      พร่องอยู่เป็นนิตย์ ถมไม่เต็ม ความเต็มก็ไม่มี

.....มีตัวอย่างหนึ่ง...มีคนหนึ่งไปคุยกับพระอินทร์ ขอให้พระอินทร์เนรมิตให้ทุกอย่างที่ต้องการ

    ได้ครบหมดแล้ว พระอินทร์ถามว่าพอหรือยัง เขาบอกว่ายังขออีกอย่าง...คือขอเป็นพระอินทร์

.....นี่ละคือมนุษย์ มีแต่โลภะ โทสะ โมหะ พอใจ ไม่พอใจของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
.....................................
.....‪ไม่เที่ยงเกิดดับ... จึงเป็นฐานความคิดที่เอาไป ทำมาหากินได้

.....ทุกวันนี้เราไม่ได้สอนลูกหลาน
     ถึงเหตุ การทำมาหากิน สอนทำมาหากินเลย

.....ชีวิตเราไม่ง่ายอย่างที่คิด ถ้าเราปล่อยชีวิตเรา
     อย่างนี้ ‪ก็เหมือนสัตว์โลกที่ไม่ได้พัฒนา ...มนุษย์

     จะต้องพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุด ให้สมเหตุ สมผล
     ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ ...มันยาก

     ยากไม่มีอะไรเท่า  เทวดา อินทร์ พรหม ...ยังเกิดได้ง่ายกว่า

.....เทวดา อินทร์ พรหม ทุกชั้น ...บนสวรรค์เวลาตาย

.....ท่านทั้งหลายได้อธิษฐานขอให้  ได้เกิดเป็นมนุษย์

     แต่ตรงกันข้ามกับคนเมื่อตายขอ ...ให้เกิดเป็นเทวดา

     ชั้นสวรรค์ ชั้นฟ้า..เทวดาหัวเราะ ...ก๊ากเลย!  กูเบื่อ! จะตายห่า

.....แต่ทำไมคนอธิษฐาน ...ให้เกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม

     เพราะว่าเราติดคุก ...ความพอใจ ไม่พอใจ

.....เราก็อยากสุขบ้าง แต่เมื่อเป็น ...เทวดา ก็จะไปเติม ความพอใจ ไม่พอใจอีกนั้นล่ะ

.....ก็ไม่ได้หนีไปจากคุกเลยเช่นกัน...

.....‪‎พระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่า  ‪การได้เป็นโสดาบุคคล
     ดีกว่าไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม เสียอีก...
     ดีกว่าได้เป็นจักรพรรดิ์ครองโลก พระเจ้าจักรพรรดิ์มีทรัพย์
.....สมบัติทั้งโลกเป็นของท่าน..แต่เมื่อท่านตายแล้ว
     ทรัพย์สมบัตินั้นท่านต้องวางไว้บนโลก..และเทวดา อินทร์ พรหม

     เมื่อตายไป ก็กลับมานรก เดรัจฉาน เหมือนเดิม

     เห็นไหม?  คนนี่สูงสุด จนสามารถพัฒนาตัวเอง

     เป็นบรรลุ มรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้
.....‪ท่านอย่าดูถูกเหยียดหยามตัวเอง  ท่านเกิดเป็นคน
     ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเท่า...โดยเฉพาะท่านที่ได้มาที่นี่

     (มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม)
.....ท่านคือสุดยอดของคนแล้วล่ะ  ถ้าไม่ใช่ยอดของคน

ท่านจะมาที่นี่ไม่ได้  บุญของท่านมีเต็มแล้ว  แต่ยังขาด "กุศล" มีไม่มากพอ...

ให้ท่านมีความเพียรท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้นละ ‪

ชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้าย ของท่านแล้ว ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไป...

Powered by MakeWebEasy.com