สุขจริง ๆ นั้นมันคืออะไร...

Last updated: 2019-10-13  |  147 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุขจริง ๆ นั้นมันคืออะไร...

สุขที่ทุกคนว่า อยู่ดีมีสุขแล้วนั้น คือการมีทุกข์น้อย ต่างหาก
......สุขจริง ๆ ท่านยังไม่เคยพบ พบแต่ทุกข์น้อยเท่านั้น
......สุขจริง ๆ คือสุขที่ไร้ทุกข์‪‎สุขที่ไม่มีทุกข์ประกอบในสุขนั้น
_______________________
......แต่เราไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ เพราะเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ว่า
      สุขที่ไร้ทุกข์เจือปนนั้นเป็นอย่างไร เราจึงมีสุขที่เจือปนทุกข์อยู่ตลอดเวลา
......เราจึงน่าสงสารมาก น่าสงสารจริง ๆ  ใจเราก็พยายามหนีทุกข์ไปหาสุข
________________________
......แต่เวลาคิดจะไป เราก็คิดแต่เอาข้อมูลเก่าที่มีทุกข์

      ไปปรุงแต่งหาสุขอีกทุกครั้ง แล้วก็กลับมาอีกที่เดิม

      วนเวียนอย่างนี้ไม่รู้จบ เพราะเราจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดแบบชั่วคราว
      ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด  และไม่เข้าใจ
      ว่าการแก้ไขปัญหาเด็ดขาดมันแก้อย่างไร?
__________________________
......‪‎นี่ละ คือตัวปัญหา พระพุทธเจ้าว่า ตัวปัญหา คือ
......‪‎ความไม่รู้ คือ ‪อวิชชา หรือตามสิ่งที่มากระทบ
......สัมผัส ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไม่ทัน คืออวิชชา
......หรือความโง่ เมื่อมีความโง่  แล้วก็ปรุงแต่ง
......ก็ไปติดหล่ม ของการปรุงแต่งตัวเอง  หรือไปติด
......ตาข่ายของตัวเองทุกวัน  ท่านก็ติดตาข่าย
      ถักทอตาข่ายคลอบคลุมตัวเองอยู่ทุกขณะ

__________________________
......ท่านสร้างตาข่ายคลุมตัวเองไม่ให้ไปไหน
      ทุกวันนี้ก็ไปไหนไม่ได้ จะไปจริง ๆ ก็ไปไม่ถึง
      เป้าหมายถูกมารล่อ ไปแค่หลบทุกข์ ก็ไปติด
      ตาข่ายให้ตัวเองอีก เสียเวลาอันมีค่าอย่างมาก
      หลักลอยในชีวิต ไม่มีแก่นสาร รอคอยนาน

      จนสังขารทรุด ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ ไม่ได้อริยบุคคล
____________________________
......พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิ
      พระพุทธเจ้าสอน ให้วิปัสสนาภาวนา
......๑,๔๐๐ ปี ไม่มีใครแยกได้ว่า วิปัสสนา
      และทำสมาธิ แตกต่างกันอย่างไร
......ไม่มีใครบอกได้  เมื่อสอบถามพระสงฆ์  ท่านจะตอบว่าเหมือนกัน อันเดียวกัน
_____________________________
.....สมาธิ สมถะภาวนา กรรมฐาน แปลว่า
     ‪‎เจริญความสงบของจิตเท่านั้น  

     ลักษณะการกระทำคือ... เอาจิต หรือตัวรู้ไปตามดู

     อิริยาบถ  หรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย
     เพื่อจะไม่ให้ใจออกไปนอกกาย  เพราะมันจะ
     ไปปรุงแต่ง ก็ให้มันดูการย่างเดิน  ดูลมหายใจ
     ก็ได้ความสงบ ได้สุขชั่วคราว ดับทุกข์ไม่ได้
_____________________________
.....วิปัสสนาภาวนา แปลว่า  การเจริญความจริง เป็นฐานที่ตั้ง 

วิปัสสนาภาวนา กรรมฐาน  แตกต่างกับการทำสมาธิ แบบฟ้ากับดิน
.....‪‎วิปัสสนา ไม่ให้ใจไปตามดูอะไรทั้งสิ้น
.....ให้มันอยู่เฉย ๆ เติมข้อมูลเข้าไปให้มัน คือ
.....‪ท่องความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ  เก็บไว้ในใจ
.....เรียกว่าท่องจำ  ‪‎วิปัสสนา คือเจริญความจริง
______________________________
.....‪‎ความจริงคือสุข (คือปัญญา) ความเชื่อคือทุกข์
.....‪‎พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะความจริง  พระองค์ดับทุกข์
.....‪‎ของพระองค์ได้ และบรรลุ  มรรคผลนิพพานทันที....

Powered by MakeWebEasy.com