ชาตินี้คือ ชาติสุดท้ายของฉัน ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก

Last updated: 2019-10-13  |  461 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชาตินี้คือ ชาติสุดท้ายของฉัน ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก

ชีวิตของท่านต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่า
‪     ชาตินี้ คือ ชาติสุดท้ายของฉัน
‪     ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก

     เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรา
     มันมีแต่ทุกข์      

     ทุกข์เพราะ เกิด
     ทุกข์เพราะ แก่

     ทุกข์เพราะ เจ็บ    

     ทุกข์เพราะ ตาย
     มีหัวก็ทุกข์เพราะ หัว 

     มีแขนก็ทุกข์เพราะ แขน
     มีขาก็ทุกข์เพราะ ขา
     วันดีคืนดีก็ปวดหัว ปวดแขน ปวดเข่า
     มันทุกข์ทั้งหมดในร่างกาย
สมกับที่พระพุทธเจ้าว่า  สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
     มีรถก็ทุกข์เพราะรถ
     มีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน
     มีผัวก็ทุกข์เพราะผัว
     มีเมียก็ทุกข์เพราะเมีย
     มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก
     มีตัวเองก็ทุกข์เพราะตัวเอง
พระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมมีอะไรเลย
     พระองค์ท่านจึงสุขสบาย  บ้านก็ไม่มี
     ลูกเมียท่านก็ไม่มี  เพราะมีแล้วก็มีแต่ทุกข์
     เอาไปด้วยไม่ได้  สู้ไม่มีอะไร  ‎แต่มีอริยทรัพย์
     พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร?
     แต่มีอริยทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้..คือ
     พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า..ให้ทุก ๆ ท่านท่อง
     ไม่เที่ยงเกิดดับ....‪‎จนได้โสดาบัน
     พระพุทธเจ้าว่าการได้ โสดาบัน ดียิ่งกว่า
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่ปกครองโลกทั้งโลก
     เพราะจักรพรรดิ์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
     วัฏสงสาร นับภพนับชาติไม่ถ้วน  แต่
     โสดาบันเวียนว่ายตายเกิดอีก ๗ ชาติ
     ‎ก็บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว มันดีอย่างนี้
     คือการที่ได้อริยทรัพย์...ก็คือ  ท่องไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้น…

Powered by MakeWebEasy.com