เราทำบาปทุกลมหายใจ เป็นไปได้อย่างไร?

Last updated: 2019-10-13  |  197 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เราทำบาปทุกลมหายใจ เป็นไปได้อย่างไร?

เราทำบาปทุกลมหายใจ  เป็นไปได้อย่างไร?
.....ฉันนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ  ฉันไม่เคยจะไปยุ่งเกี่ยวกับใคร

     ไม่เคยด่าใคร ไม่ทำร้ายใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน 
     ฉันเป็นคนดี ฉันเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ
.....ชีวิตคนเรา  ถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ มันน่ากลัวมาก
     ๗ พันล้านคน  ไม่มีใครรู้ว่า ความพอใจ ไม่พอใจ คือ บาปอกุศล หรืออวิชชา

     และก็ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์  แก้ไขชีวิตได้‪ ที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้ในพระไตรปิฎก

เมื่อไม่รู้ ไม่เข้าใจ  ก็จะบำเพ็ญ ความพอใจ ไม่พอใจ ให้ตัวเองตลอดเวลา
     จะกินข้าวก็กินตาม ความพอใจ ไม่พอใจ  สิ่งที่ตัวเองชอบก็จะตักก่อน

     สิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ตัก หรือไม่กินเลย

     จะใส่เสื้อผ้า ก็เลือกตามความพอใจ ไม่พอใจ เอาไปตัดสินใจ

     มันก็คือ โลภ โกรธ หลง  ที่เก็บไว้ในใจ

     เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่า  เราไม่รู้ถึงขนาดนี้หรือ

     ทำไมไม่รู้ว่าความพอใจ ไม่พอใจเป็นบาป
.....พระพุทธเจ้าจึงเป็นห่วงเป็นใย  ให้เราหนีทุกข์ให้ได้

     พอใจคือโลภ, ไม่พอใจคือโกรธ, ตามไม่ทันคือหลง
     คือสมุทัย..ทุกข์สมุทัยในอริยสัจ ๔ นั้นละ ...อันนี้น่ากลัวมาก
.....แต่ทุกวันนี้พากันกลัว การตีหัวหมาปาหัวเจ๊ก  เราไปกลัว ...อย่างนั้น

.....แต่ความพอใจ ไม่พอใจที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจ
     เราไม่กลัว‪ ...‎อันนี้คือความประมาทอย่างยิ่ง  

     ประมาทโดยไม่รู้ตัว ‪ ‎ทุกวันนี้เราจึงทำบาปด้วยความเต็มใจ

     ไม่ได้ เต็มใจทำบุญ ...แต่เต็มใจทำบาปตลอดชีวิต คือพอใจ
     ไม่พอใจเป็นอยู่อย่างนี้ ...พอใจที่จะทำอย่างนี้

     พอใจที่จะคิดอย่างนี้ ...คือการพอใจในการทำบาป
**จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปเกิดในนรกเดรัจฉาน

Powered by MakeWebEasy.com