ทุกข์ คือ ความพอใจไม่พอใจ

Last updated: 2019-10-13  |  174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทุกข์ คือ ความพอใจไม่พอใจ

ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่า  ข้อมูลที่เราเก็บไว้ในใจตลอดมานั้น คือ โลภ โกรธ หลง

     ลืมตาตื่นขึ้นมา ความพอใจ ไม่พอใจ

     การไม่รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบสัมผัสนั้น ก็เกิดขึ้นแล้ว

     ที่ไม่รู้ เพราะว่า

     ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

***ทุกข์ คืออะไร?  

     ทุกข์คือ ความพอใจ ไม่พอใจ 

***เหตุของทุกข์ คือ

     ตามไม่ทันสิ่งที่มากระทบ ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

     ในเมื่อตามสิ่งที่มากระทบไม่ทัน เราก็ไปหลงพอใจ ไม่พอใจ

     ซึ่งเป็นข้อมูล โลภะ โทสะ โมหะ เอามาเก็บไว้ในใจ

***ข้อมูล ที่เป็นตัวลิขิตชีวิตเราทุกวันนี้

     ลิขิตไม่พอ... ยังควบคุมเราด้วย

     ข้อมูลที่เก็บไว้คือ  ข้อมูล “ทุกข์ทั้งหมด”

***ถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ จะมีแต่ข้อมูลสร้างทุกข์ 

     เป็นอรหันต์  ถึงจะเป็นข้อมูลสร้างสุขที่สมบูรณ์ อย่างถาวร

***ไม่มีใครบอกเราว่า ความคิดเรานี้ ขึ้นอยู่กับ  ข้อมูลที่เป็นฐาน หรือเป็นบุญ บาป

     พระพุทธเจ้าว่า... กรรมนี้คือ วิบาก

     การเก็บเป็นข้อมูลคือ  วิบากผลของการกระทำ

กรรมมันเกิดขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

     จะลบกรรม ออกจากใจได้ก็ ลบกรรมที่  #‎ตรงผัสสะ (การกระทบสัมผัส)

     ลบมันตรงนี้ ลบที่ตรงผัสสะ แก้ตอนที่มันกระทบ

ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วหมดโอกาสแล้ว...ลบไม่ได้

     พระพุทธเจ้าให้ลบ ขณะที่มันเกิด เรียกว่ามันยังอยู่

     ในทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

     ถ้าหลุดจากนั้น มัน แสตมป์ (กด ตอก) ไว้เลย...

     ก็รอรับ ผลของการกระทำได้เลย 

     มันถึงหน้ากลัวมาก ๆ

***เราจึงกระดิกกระเดี้ย ไปไหนไม่ได้จึงอยู่ในกรอบของมันทุกวันนี้

     เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้ว

     เราก็มองหาวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตเรา

     ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่าง ชัดเจนเลย ว่า

     เมื่อตื่นขึ้นมาก็ ปิดทวารทั้ง ๖

     ด้วยการท่องจำไม่เที่ยงเกิดดับ (โอปนยิโก)

     ปิด ทวารที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ไว้ก่อนเลย 

     และเปิดรับ  เติมกุศลหรือปัญญาที่ดับทุกข์ได้

     เข้าไปแทน  ความพอใจ ไม่พอใจ

     ฆ่าความพอใจ ไม่พอใจหรือโลภ โกรธ หลง

     ที่มีอยู่เก่าให้หมดไป...

Powered by MakeWebEasy.com