หากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่มี...

Last updated: 2019-10-13  |  341 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่มี...

ความเกิดเป็นเหตุปัจจัยของความตาย  มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ในที่สุด

    ถ้าหากดับความเกิดได้  ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็ไม่มี

จะดับความเกิดได้อย่างไร?

....พระพุทธเจ้าตรัสว่า...

    ทุกข์เกิดที่อินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    ก็ให้ดับทุกข์ หรือ ปัญหาที่เกิดที่อินทรีย์ ๖

และท่านก็ตรัส ทางดับทุกข์ไว้ให้เป็นทางสายเอก สายเดียว เท่านั้น

    ที่ดับทุกข์ได้ คือ การวิปัสสนาภาวนา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖

    ให้เห็นสิ่งทั้งปวง  “ตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต”

    ว่า “ไม่เที่ยงเกิดดับ”

....เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง

    เกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมชั่วคราว

....ให้พิจารณาจนเป็นปกตินิสัย ในชีวิตประจำวัน

    แล้วจะมีปัญญาเห็นความจริงของโลกและชีวิต

    มีปัญญาที่ดับทุกข์ และแก้ไขปัญหา สิ่งที่มากระทบได้ทุกชนิด

....เราสามารถ ตามทันความพอใจ ไม่พอใจ ที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง

    เช่นกัน ก็จะได้พบสุขที่ถาวร  “‎ดับความเกิดได้”

Powered by MakeWebEasy.com