เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง คืออะไร

Last updated: 2019-10-13  |  325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง คืออะไร

เป้าหมายชีวิตคืออะไร?

    เป้าหมายชีวิต ที่แท้จริงนั้นคืออะไร? 

    ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครบอกเรา... สอนเรา

จึงเป็นชีวิตที่พลาดอย่างมหันต์... พลาดอย่างไม่น่าให้อภัย

    พลาดเพราะ เราไปเรียนเรื่องอื่น

    และเราเองเป็นผู้ปฏิบัติ...  เราไม่ได้เรียนรู้เลยว่า

    ชีวิตเรา.... มีอุปกรณ์อะไรบ้าง....

    ที่จะพาตัวเราหนีทุกข์ไปหาสุขได้สำเร็จ...

มันทำงานกันอย่างไรบ้าง? 

    และมันมีผลเป็นบุญ  เป็นบาปอย่างไรบ้าง?

    จากการที่เรา.. ไม่เคยได้ศึกษาเรียนรู้

    พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อน

    เราจึงไม่รู้  และไม่ได้เอาไปใช้ดำเนินชีวิต

เหมือน "หลับตาเดินทาง" ...เดินเท่าไรก็ไม่ถึงเป้าหมาย

    ที่เราตั้งใจไว้ #‎เพราะเราไม่มีปัญญา หรือตาปัญญาไม่มี

    คือ #‎ตา ไม่สามารถมองเห็นความจริงได้

    จะมองเห็นแต่ "ความเชื่อ" เท่านั้น

มองไม่เห็นความจริง ...มันคืออะไร? 

    ความจริงมันอยู่ที่ไหน?

....การที่เราจะมองเห็นความจริงได้

    มันต้องมาจาก ....ตาใน (ตาใจ) ....จะเห็นก่อน

    แล้วตานอก ถึงจะเห็น..แต่ถ้า ตาใน (ตาใจ) ไม่เห็นก่อน

    ตานอก เราจะมองไม่เห็นความจริงเลย....

ทุกวันนี้เรามองไม่เห็นความจริง  ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

    เพราะตาใน (ตาใจ) ไม่สั่งให้ ตานอกเห็น

....ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ เรื่อง

    ตาใน และตานอกก่อน....

    เพราะตัวเรามี ๒ ตัวคือ รูป กับนาม

    มีกาย กับใจ มันต้องเรียนทั้ง ๒ อย่าง

เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็เป็น.... #‎คนเต็มตัว#

    คนที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน  มีปัญญาครบถ้วนรู้เห็นตามความเป็นจริง

    จะไปที่ไหน จะทำอะไรก็สำเร็จ.... เพราะ

    ตาใน (ตาใจ) ทำให้ตานอก มองเห็นความจริงตลอดเวลา

Powered by MakeWebEasy.com