อะเสวะนา จะ พาลานัง

พระพุทธเจ้า ไม่ให้คบคนพาล
     *อะเสวะนา จะ พาลานัง* ไม่คบคนพาล 
คนพาลคือ  คนโง่เขลาในธรรม  อับปัญญา  รู้เท่าไม่ถึงการณ์
คนพาล คือ คนมิจฉาทิฏฐิ

พระพุทธเจ้า ไม่ให้คบคนพาล      *อะเสวะนา จะ พาลานัง* ไม่คบคนพาล  คนพาลคือ  คนโง่เขลาในธรรม  อับปัญญา  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนพาล คือ คนมิจฉาทิฏฐิ     มิจฉาทิฏฐิคือ  ผู้ที่มีความเห็นผิดไปจากกฎธรรมชาติ     คือ ผู้ที่ไม่เชื่อ เรื่องสวรรค์มีจริง นรกมีจริง     ไม่ใช่คนเกเร ...ตีหัวหมา ปาหัวเจ๊ก

Powered by MakeWebEasy.com