มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ด้วยการฝึก  ถ้าไม่ฝึกเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
....คนเราเกิดมามีเป้าหมายเหมือนกันทุกคน คือ  ต้องการหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ด้วยการฝึก  ถ้าไม่ฝึกเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ....คนเราเกิดมามีเป้าหมายเหมือนกันทุกคน คือ     ต้องการหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร เมื่อรู้เป้าหมายของตนเองแล้ว ประกอบกับ ท่านทั้งหลาย โชคดีที่เกิดมาพบคำสอนพระพุทธเจ้า

Powered by MakeWebEasy.com