โอปนะยิโก....

เมื่อชีวิตเราต้อง โอปนยิโก (คือท่องให้จำ) น้อมใส่ไว้ในใจเป็นข้อมูลใหม่แล้ว  ข้อมูลใหม่ ที่เป็นความจริงก็จะเป็นตัวลิขิตชีวิตเรา

คนสมัยก่อน ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ จนได้ อรหันต์      ก็ไม่รู้รายละเอียดเลยว่า ได้มรรคมีองค์ ๘ อย่างไร?      ได้โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการคืออะไร      รู้แต่เพียง  “ไม่เที่ยงเกิดดับ” เท่านั้น

โอปนยิโก (ท่อง) ‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ จนรู้จริง รู้แจ้ง      ทั้ง ๖ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจริงอันนี้      จะออกมารับการกระทบสัมผัสทุกครั้ง เรียกว่า... ‪     ‎ถมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เต็มด้วยความจริง

โอปะนะยิโก น้อมมาใส่ตน แปลว่า การท่องให้จำ      ถ้าไม่ท่อง มันก็ไม่มีข้อมูลรองรับ      ข้อมูลเหมือน การฝากธนาคาร  เอาเงินฝาก (บุญกุศลฝาก)      เมื่อเราจะใช้เงินก็ถอนออกมาใช้ได้เลย (กุศลคือปัญญา)      เมื่อถูกกระทบสัมผัส  เราก็เอาปัญญาที่มีอยู่แล้วมาใช้เช่นกัน

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ      เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตน  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เพราะตน      ไม่ใช่คนอื่นจะมารู้ได้กับเรา  A B C ก ข...      มีใครเห็นกับเราบ้าง?

Powered by MakeWebEasy.com