ถ้าไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับจะเป็นอย่างไร

การเข้าถึงปัญญา และการดับทุกข์นั้น      ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนตนเอง ในด้านวิปัสสนาล้วน ๆ      การปฏิบัติธรรมผิดนั้น จะเป็นการผลักตนเองทำร้ายตัวเองอย่างหยาบ      ไปสู่การทำร้ายตัวเองอย่างละเอียดโดยไม่รู้ตัว      ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขกลับมาให้มีปัญญาดับทุกข์ได้เลยในชาตินี้

ถ้าท่านหยุดท่อง ความพอใจ ไม่พอใจ มันก็เข้ามาทันที      ก็จะเติมเต็มอยู่ในใจเหมือนเดิม      แล้วเราจะหนีทุกข์ ไปหาสุขได้อย่างไร?      เพราะทุกคนนั้นตั้งใจเกิดมาเพื่อ  หนีทุกข์ไปหาสุข      ไม่ใช่มาเพื่อหลบทุกข์อย่างทุกวันนี้

ถ้าเราไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ จะเป็นอย่างไรไหม?      เป็นแน่นอน ...เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเรา      อย่างมากมาย ที่ได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนทุกชีวิต เคยให้อริยสัจจะอธิษฐานกับตัวเองไว้ว่า

Powered by MakeWebEasy.com