พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง “คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ เป็นความรู้เฉพาะตน”

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ ....ฉะนั้นเมื่อเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว ....เราก็จะรู้ได้เองอย่างนี้ละ!  เราก็จะได้เปรียบ ....มนุษย์ มนาคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอย่างมาก!  ‪....พระธรรมคำสอนสามารถสร้างให้เราเป็น ‪#‎ยอดคนได้ ....เรียกว่าเป็น ‪#‎อริยบุคคล...‪#‎ยอดคนก็คือไม่ใช่คนธรรมดา ....จะหลุดจากนรก เดรัจฉาน เด็ดขาด...

Powered by MakeWebEasy.com