การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้ ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้ ***คือการวิปัสสนาภาวนาพิจารณา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖     ทางเดียวเท่านั้น ...ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้     เพราะเป็นวิธี ดับทุกข์  ที่พระพุทธเจ้าทำสำเร็จมาแล้ว

Powered by MakeWebEasy.com