ความพอใจ ไม่พอใจ

ตาเห็นรูป, หูได้ยินเสียง, จมูกได้กลิ่น, ลิ้นได้รส, กายสัมผัส, ใจคิดนึก  มันจะเก็บเป็นข้อมูลสัญญา ความจำไว้อย่างนี้ทุก ๆ วัน ทั้งวัน มันเก็บเป็นสัญญาความจำ  ‎ตั้งแต่ท่านเกิดมา‪จนถึงปัจจุบันนี้  มันจึงมีความพอใจ ไม่พอใจ (บาปอกุศล) เต็มอยู่ในใจท่าน อย่างไม่มีช่องว่างให้เลย

โซ่ตรวนที่ร้อยรัดที่ตัวเราทุกคนทั้งหมด ๓ เส้นคือ      โซ่ตรวนของ โลภะ โทสะ โมหะ โลภ โกรธ หลง หรือความพอใจ ไม่พอใจ  ตามสิ่งที่มากระทบไม่ทัน      มันร้อยรัดเราทุกคนถึง ๖ ทาง  คือทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ถ้าได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  อย่างลึกซึ้งแล้วจะหนาว... ท่านจะรู้ว่าท่านได้ติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต   พญามารคือ โลภะ โทสะ โมหะ, ความพอใจ ไม่พอใจ มาร แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่       1. ‎กิเลสมาร คือ กิเลสซึ่งทำให้เรามีความประพฤติ 

เราทำบาปทุกลมหายใจ  เป็นไปได้อย่างไร? .....ฉันนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ  ฉันไม่เคยจะไปยุ่งเกี่ยวกับใคร      ไม่เคยด่าใคร ไม่ทำร้ายใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน       ฉันเป็นคนดี ฉันเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ .....ชีวิตคนเรา  ถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ มันน่ากลัวมาก      ๗ พันล้านคน  ไม่มีใครรู้ว่า ความพอใจ ไม่พอใจ คือ บาปอกุศล หรืออวิชชา

ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่า  ข้อมูลที่เราเก็บไว้ในใจตลอดมานั้น คือ โลภ โกรธ หลง      ลืมตาตื่นขึ้นมา ความพอใจ ไม่พอใจ      การไม่รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบสัมผัสนั้น ก็เกิดขึ้นแล้ว      ที่ไม่รู้ เพราะว่า      ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

Powered by MakeWebEasy.com