คนเราต้องมีปัญญาก่อน จึงจะรู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว รู้ดี

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว  พระองค์ให้เอา "ปัญญา" ขึ้นก่อน   เมื่อมี "ปัญญา" แล้ว จะรู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว รู้ดี     “ศีล” ก็เกิดขึ้น ตามมา     เมื่อศีลเกิดขึ้น จิตใจก็สงบ  ผ่องใส สมาธิเกิด

Powered by MakeWebEasy.com