ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน

ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสรู้     พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกรู้จริง  รู้แจ้งเรื่องโลกและชีวิต ....เพราะชีวิตคนเราที่จะดำเนินไปอย่างมีความสุขนั้น      เมื่อจะทำอะไรจะต้องคิดก่อน     ความคิดที่ถูกต้อง  สิ่งที่ถูกต้องก็จะตามมา     แต่ทุกวันนี้... การที่ไม่รู้พระธรรมคำสอน!     มนุษย์จึงเลือกคิด... ‎สิ่งที่ถูกใจ (ที่เป็นอวิชชาหรือบาปอกุศล)

Powered by MakeWebEasy.com