ความคิดเห็นเป็นนามธรรม ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้

ความคิดเห็นของคนเราคืออะไร? ....ความคิดของคน เป็นนามธรรม     หรือจิตใจ...  ไม่สามารถ ดูด้วยตาเปล่าได้ ....ใจของเรามีหน้าที่ ๔ อย่าง คือ     รับ (เวทนา)  ...จำ (สัญญา)      คิด (สังขาร)  ...รู้ (วิญญาณ)       เมื่อมีอะไรมากระทบ ทางอินทรีย์ ๖     มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

Powered by MakeWebEasy.com