ตัวเราเกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว

เป็นบุญของเราที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ตัวเองก่อน ทำให้เรารู้ว่า... ตัวเราเป็นระบบธรรมชาติ     เกิดจากเหตุปัจจัยของเรา ที่มาประชุมกัน     ถ้าเหตุปัจจัย ของเรามาประชุมกันถูกต้องครบถ้วนมันก็ถูกต้อง     ถ้าเหตุปัจจัย ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง มันก็ไม่ถูกต้อง

Powered by MakeWebEasy.com