สนทนาธรรม

ข้อมูลสั่งการ เรามองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเอง ให้ความสำคัญกับสัญญาความจำ  ไม่เที่ยงเกิดดับ เป็นของหนักมาก ความพอใจไม่พอใจ  หนักกว่าแผ่นดินในโลกนี้  ที่เราไม่สามารถยกมันได้ อนาคามีมรรค

 เราเกิดเรื่องเดือดร้อนเป็นเพราะกรรมล้วน ๆ หรือความประมาท ครับ กรรมของพระพุทธเจ้า ***ครั้งหนึ่งเคยเป็นนายโคบาล ต้อนแม่โคไปสู่ที่หากิน  เห็นแม่โคดื่มน้ำขุ่นจึงห้ามไว้ ด้วยผลแห่งกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้  พระองค์กระหายน้ำ จึงไม่ได้ดื่มตามต้องการ  เพราะเคยให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย  พระอานนท์ไปแล้วไม่ตักมาบอกว่าน้ำขุ่น  ต้องตรัสย้ำให้ไปตักใหม่เป็นครั้งที่สอง  จึงได้น้ำใสกลับมาเพราะน้ำขุ่นนั้นกลับใส 

วันนี้เป็นวันดีที่สุด  เพราะวันนี้เรายังมีลมหายใจ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ยังเป็นทางเข้าของอาหารใจ หากมีบุญกุศลและปัญญาธรรมมากพอ  วันนี้เรายังพัฒนาฝึกฝนให้อายตนะทั้ง 6  รับสิ่งที่มีคุณค่า  หรืออาหารใจอันมีค่าที่สุด  เป็นอาหารที่จิตใต้สำนึกกระหายที่จะเสพมันมานานนับภพนับชาติไม่ได้

ชีวิตของท่านต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่า >ชาตินี้คือ ชาติสุดท้ายของฉัน >ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก ...เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรา ...มันมีแต่ทุกข์  ...ทุกข์เพราะ เกิด ...ทุกข์เพราะ แก่ ...ทุกข์เพราะ ตาย

เมื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน ของพระศาสดาเอกของโลกแล้ว ท่านจะรู้ซึ้งถึงชีวิตที่มีคุณค่ามาก ความมีคุณค่าคือการที่มีชีวิตอยู่ เมื่อเรารู้ว่าการมีชีวิตอยู่ที่ยิ่งใหญ่ เราจะเกิดปัญญาอย่างไม่ประมาท

สัญญาความจำ หรือนิสัยสันดาน หรือวิบากกรรม ที่เราเก็บไว้ในใจ มันคือสิ่งเลวร้ายทั้งปวง  มันก็ลิขิตเรา  เรียกว่า กรรมลิขิต ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบอกเราเราก็ไม่รู้ว่า  กรรมลิขิตอย่างไร?  เพราะไม่มีใครรู้  เมื่อท่านได้มาเรียนรู้ กรรมลิขิต ลิขิตอย่างไร? 

ธรรมชาติแยกกันเด็ดขาด ผึ้งอยู่ส่วนผึ้ง แมลงวันอยู่ส่วนแมลงวัน มันจะไม่อยู่ด้วยกันเด็ดขาด!

ฤกษ์ยามในความหมายทางพระพุทธศาสนา  มีไหมครับ ไม่มีค่ะ สมมุติขึ้นมาเอง ถูกไหมค่ะ สาธุ ครับ ดังพระสูตร นี้ ฤกษ์ยามในพระพุทธศาสนา

ผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือมรรคมีองค์ 8  หรือริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 (หนทางแห่งการดับทุกข์) คือ... 1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2 .สัมมาสังกัปปะ (ดำหริชอบ) 3 .ส้มาวาจา (วาจาชอบ)

ในปัจจุบันหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์  ได้ผสมหรือปลอมปนเข้ามาอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนามาช้านานแล้ว โดยชาวพุทธไม่รู้ตัว  จึงทำให้ชาวพุทธเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงผิดพลาดไปหมด  แล้วก็มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดตามไปด้วย  จึงทำให้ชาวพุทธไม่ได้รับประโยชน์จากคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า  คือกลายเป็นว่า ชาวพุทธนั้นมีแต่ชื่อว่าเป็นพุทธ  แต่การปฏิบัติกลับกลายเป็นพราหมณ์กันไปหมดโดยไม่รู้ตัว  และยังยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติอยู่นี้ คือ คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าอีกด้วย  อีกทั้งเมื่อมีผู้นำคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าว  ซึ่งไม่ตรงกับความเชื่อที่ผสมหรือปลอมปนกับพราหมณ์อยู่  จึงทำให้ชาวพุทธไม่ยอมรับ แถมบางคนยังต่อต้านอีกด้วย  ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจว่าพุทธแท้ ๆ นั้นสอนว่าอย่างไร?  และพราหมณ์เขาสอนอย่างไร?  บทความนี้จึงได้สรุปหลักของพุทธกับพราหมณ์ที่แตกต่างกันเอาไว้  เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อศาสนาทั้งสองอย่างถูกต้องต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com