วิธีรักษาบุญให้อยู่กับเรา

พระพุทธเจ้าวางหลักของศาสนาพุทธ อีกประการหนึ่งไว้ คือ  การให้ทาน  ทานคือการให้  ให้เพื่อลดความเห็นแก่ตัว  เมื่อเราลดความเห็นแก่ตัวลงแล้ว  มีความสงบเกิดขึ้นในใจ  ศีลก็เกิดขึ้นตามมา  แล้วพระพุทธเจ้าให้ภาวนา  ทาน  ศีล  ความสงบร่มเย็นก็ตามมา  ภาวนาแปลว่าทำให้ทานเจริญ  ขยายให้เห็นความจริงชัดเจน  เมื่อรู้ความจริงตามธรรม  ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันก็ไม่เที่ยงเกิดดับ  ก็ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  แล้วศีลจะตามมา  ควรฝึกให้ทานบ่อย ๆ  ฝึกตัวเองไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ่อย ๆ  นั่นคือ ศีล

Powered by MakeWebEasy.com