ความคิดเห็นของคนเราคืออะไร

ความคิดเห็นของคนเรา  เป็นเรื่องของนามธรรมหรือ จิตใจ  ไม่สามารถดูด้วยตาได้   ใจของเรามีหน้าที่อยู่ 4 อย่าง คือ   รับ (เวทนา)  จำ (สัญญา) คิด (สังขาร)  รู้ (วิญญาณ) 

Powered by MakeWebEasy.com