image

เหตุของการเป็นเศรษฐี

      สถานที่สิ่งแวดล้อมอย่างไร  ทำให้เราสามารถค้าขายได้ร่ำรวย  สำเร็จเร็วขึ้น  พระพุทธเจ้าว่า
      ๑.  อยู่ถิ่นที่เหมาะ  คือ ทำเล  เห็นไหมเงินมันอยู่กับคน  ถ้าคนอยู่มากที่ไหนเงินก็อยู่ที่นั้น  เห็นไหมห้างต่าง ๆ  ร้านสะดวกซื้อ  มันถึงสร้างหลุมดัก ให้ไปเที่ยวซื้อของที่นั้น
      ๒.  มีเพื่อนดี  เพราะเพื่อนดีจะชวนกันทำสิ่งดี  คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
      ๓.  ตั้งตนไว้ชอบ  คือ ตั้งตนไว้บนหลักธรรมะ  ไม่หลง ไม่ประมาท
      ๔.  มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อน
      เพราะฉะนั้น อันดับหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญว่า  ที่ตั้งของร้านค้าอยู่ถิ่นที่เหมาะ  ให้คบเพื่อนที่ดี แล้วตั้งตนไว้ชอบ ก็คือ  ปฏิบัติถูกธรรมอยู่ตลอดเวลานั้นเอง  และหมั่นทำบุญ  เสริมบุญให้กับตนเอง  เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอน เรื่องเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบ  ถ้าจัดการให้ครบก็เป็นเศรษฐีได้
      แต่ถ้าเป็นเจ้าของร้านหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลา  ของดีอย่างไรเขาก็ไม่ซื้อนะ  แล้วทำอย่างไรให้หน้าตาแจ่มใส  แม่ค้าพ่อค้าทั้งหลาย  ถ้าท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  หน้าตาแจ่มใสเลย  มึงก็ตายกูก็ตาย  ต่อให้มันขี่คอกันมาบ่น เราก็ไม่ว่าอะไร  ยิ้มให้ลูกค้า ง่าย ๆ อย่างนี้นะ
      เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของเรานี้  พระพุทธเจ้าสอนไว้หมด  มีอยู่ในพระไตรปิฎก  เราจะทำได้ไหมล่ะ

Powered by MakeWebEasy.com