เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อน
image
ตัวเราเป็นระบบธรรมชาติ เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว
image
เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เริ่มทำงานทันที
image
มนุษย์เราเป็นผู้ทำลายรากเหง้าของโลก เพราะความไม่รู้
image
ผลของการกระทำนั้น เกิดจากข้อมูลเก่าที่เราเก็บไว้มาหลายภพหลายชาติ
image
ทุกวันนี้เราเกิดมา ใส่แต่ข้อมูลสร้างทุกข์
image
เทวดา อินทร์พรหม ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของท่าน
image
ตัวของเรามีสองตัว ที่ซ้อนทับกันอยู่
image
ทุกคนมีสัญญาความจำ เป็นนิสัยสันดาน เป็นของตัวเองอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว
image
พุทธแท้ไม่มีการอ้อนวอน เราอยากได้อะไร ต้องทำเอาเอง ด้วยความเพียรพยายาม
image
เราไม่เคยรู้เรื่องตัวเราเลย แล้วเราจะไปรู้จักพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้
image
พระอรหันต์ ไม่สามารถแสดงฤทธิ์อวดใครได้
image
ความคิดเห็นของคนเรา เป็นนามธรรม หรือจิตใจ ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้
image
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ชาติ ที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน
image
เครื่องผูกมัดร้อยรัด เครื่องล่าม โซ่ตรวน ที่นอนเนื่องอยู่ในตัวเราทุกขุมขน
image
ข้อมูลเป็นนายเรา เราเป็นขี้ข้าข้อมูล
image
เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง คืออะไร
image
ข้อมูลที่ทุกท่านมีคือ การหนีทุกข์ไปหาทุกข์ แล้วท่านจะสุขได้อย่างไร
Powered by MakeWebEasy.com