image

เราต้องมั่นใจ มั่นคง ไม่มีความลังเลสงสัย ในไม่เที่ยงเกิดดับ

***เมื่อมั่นใจ มั่นคง ไม่มีความลังเลสงสัยใน “ไม่เที่ยงเกิดดับ”

     แล้วก็เริ่มต้น “โอปนยิโก”  น้อมมาใส่ตน ด้วยการท่อง

     ตั้งแต่ตื่นนอนทันที...

@ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

@หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

@จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

@ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

@กายสัมผัส ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

@ใจคิดนึก ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

........................................

***การที่ต้องรีบท่อง เพราะต้องปิดประตู ความพอใจ ไม่พอใจ

     หรือบาปอกุศล ไม่ให้มันเข้ามาได้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

     ถูกกระทบเมื่อไร  ถ้าเราตามมันไม่ทัน เรารับมาปรุงแต่ง

     เป็นบาปอกุศลใหม่ เพิ่มเติมใหม่  ทุกลมหายใจทันที

.....เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจึงชิงดักหน้ามัน 

     เติมหรือท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     “ปิด” การกระทบสัมผัส และเป็นการเติมกุศล

     คือ ปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ได้ อย่างอื่นไม่มีอะไรดับมันได้

........................................ 

***เราจะไปที่ไหนๆ เราก็ท่องอย่างนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา

     มันก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันเท่านั้น

     ถ้าเรามีไม่เที่ยงเกิดดับ เราจะรู้ว่า เพราะเราทำเหตุไว้อย่างนี้

     เราจึงได้รับผลอย่างนี้  เหตุตรงผลเสมอ ธรรมชาติไม่เบี้ยวใคร

     ปลูกมะม่วง ได้มะม่วง...  ไม่ได้มะละกอแน่นอน!!!

......................................

***เราจะเกิดความชัดเจนว่า  อ้อ! ...ที่เราทำเหตุที่ผิดอย่างนี้

     ผลที่เราได้รับมันก็ผิดหนอ! ...ต่อไปเราก็จะไม่ทำอีก

     เราจะไม่ทำเหตุปัจจัย ที่ผิดอีก

     มันคือปัญญาความรู้ ...ที่ทำให้เราคิดได้อย่างนี้ ความรู้

     เราก็เก็บไว้ในใจเรา ...เป็นสัญญาความจำเก็บไว้เป็นข้อมูล

     คราวต่อไปเราเห็น พรรคพวกเพื่อนฝูงทำ เราก็เตือนเขาได้เลย

     ว่าฉันทำมาแล้ว ...มันผิด!! นี่คือ ปัญญา หรือความรู้ หรือกุศล

     นอกจากจะช่วยตัวเองได้แล้ว ...ก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย...

Powered by MakeWebEasy.com