image
เราก็ประกาศอิสรภาพ ตามพระพุทธเจ้าว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของฉัน
 
***พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพ ตอนท่านเกิดว่า....

....ตัวฉันเป็นเลิศในโลก ตัวฉันเป็นใหญ่ในโลก

      ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของฉัน....

.........................................

....ท่านประกาศอิสรภาพให้ตัวท่านเองทันที ที่ท่านเกิด

....เราก็ต้องประกาศอิสรภาพ ตามพระพุทธเจ้าว่า

....#‎ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของฉัน..อยู่ตลอดเวลา

....ถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่มีเป้าหมาย ที่จะพาตัวท่านเอง

....ไปถึงที่หมาย...ท่านก็จะ อิเหละเขะขะ

....ไม่เป็นโล้เป็นพาย...ในชีวิตที่เกิดมา...

........................................

....ท่านต้องเดินหน้า ในการฝึก เดินหน้าอย่างไร?

....คือการท่องจำคำว่า "‎ไม่เที่ยงเกิดดับ"

....ให้มันฝังอยู่ในใจ...เหมือนสูตรคูณ

....ถามเมื่อไหร่ ตอบได้เมื่อนั้น...

....ทำไมต้องท่อง??

....เพราะต้องท่องให้มีอยู่ในใจ และท่องให้ทะลุเข้าไปในใจ

....เรียกว่าเข้าใจ...ถ้าจำไม่ได้ ก็ไม่เข้าใจ

....ท่องให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้ว..มันก็จะอยู่ในใจ

....มันก็จำได้โดยไม่ลืม...ตลอดชีวิต

....ชีวิตท่านก็จะจำสิ่งที่ถูกต้อง...

....มันก็จะลิขิตท่านไปในทางที่ถูกต้อง

....แต่ถ้าท่านมีความจำไม่ถูกต้อง...

....บาปอกุศลทั้งหลาย คือ...ความพอใจ ไม่พอใจ

....ก็จะลิขิตท่านในทางที่ผิด เพิ่มบาปอกุศลอีก

....เช่น ทุกวันนี้... ท่านมีไม่เที่ยงเกิดดับอยู่บ้าง

....มันยังลิขิตเราหัวปัก หัวปำ...

....เมื่อคิดได้ก็ท่องไม่เที่ยงดับ มันก็หยุดปรุงแต่ง...

....เราจึงต้องมี..ไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลาทุกลมหายใจ

....เพราะคนเราจะเคลื่อนไหวไปไหนๆ จะต้องคิดก่อน 

....เพราะความคิด เป็นตัวสั่งให้เรา เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้

....สั่งให้เราพูดอย่างนั้น อย่างนี้ ถ้าไม่มีความคิด

....เราจะทำอะไรไม่ได้...มือไม้ ไม่สามารถยกได้

....จะหยิบ จะจับอะไร ก็ไม่ได้ เดินก็ไม่ได้

....แต่ "‎ความคิด" ถ้าไม่มี... "ข้อมูล" ก็คิดไม่ได้

....แล้วข้อมูลที่เรามีอยู่ คือ ข้อมูลของ ความพอใจ ไม่พอใจ

....ความคิดเราจึง ตั้งอยู่ที่ฐานความพอใจ ไม่พอใจ

....การกระทำ ทั้งกาย วาจาก็ตั้งอยู่ที่ความพอใจ ไม่พอใจ

....ไม่มีอะไร รอดจากความพอใจ ไม่พอใจไปได้เลยในทุกวันนี้ 

...........................................

....ฉะนั้น เราจึง "ต้องกำจัดมัน" วิธีกำจัดมันได้ คือ

....การเติมความจริงไปไล่มัน เพราะเราสั่งตัวเราไม่ได้

....เราจึงต้องเติมความจริงเข้าไปไล่มัน...

....มันมีวิธีเดียวคือ "‎ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ" 

....เข้าไปแทนที่มันก็จะเรียบร้อย และหมดไป...
Powered by MakeWebEasy.com