image

เมื่อความจริงเริ่มไหลเข้ามาจากการท่อง ความเชื่อที่เกิดจากการปรุงแต่งก็ไม่มี

***เมื่อความจริงเริ่มไหลเข้ามาจากการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ"
....ความเชื่อที่เกิดจากการปรุงแต่ง อย่างนั้น อย่างนี้ก็ไม่มี
....การที่เราจะปรุงแต่งนั้น พระพุทธเจ้าว่า เราเอาความเชื่อ
    ไปปนกับความจริง คือ เอาความอยาก ความปรารถนา
    ไปชนกับความจริง เราก็แพ้ความจริงตลอดเวลา
    เพราะความจริง มันมีเหตุปัจจัย เป็นแดนเกิด
....ความเชื่อไม่มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิด อย่างเราเชื่อว่า
    เราจะถูก ล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑ อันนี้คือ ความเชื่อ
    ไม่มีเหตุปัจจัยรองรับ..ที่ไม่ถูกรางวัล เพราะเราไม่มีบุญ
    กุศลรองรับ มันคือความอยาก และ ‪#‎ความจริงชนกัน
...................................
....ความสำเร็จ ไม่สำเร็จ อยู่ที่เหตุปัจจัย ครบหรือไม่ครบ
....ถ้าเราหาเหตุปัจจัยครบแล้ว ชีวิตเราก็ประสบผลสำเร็จ

....แต่ที่เราไม่ประสบผลสำเร็จนั้น เพราะ
....เราหาเหตุปัจจัยไม่ครบ เราขาด ‪#‎ปัญญา ….ปัญญา คือ
....‪#‎ความรู้ที่ดับทุกข์ได้ ….ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ 
....เพราะเราไม่มีคำสอน ‪ของพระพุทธเจ้าไว้ในใจ ....แต่เราเอา
....ความอยากความปรารถนาไปตั้ง ...ไม่ได้เอาความจริงไปตั้ง
....เราก็ถูกกระทบ กระทั่ง มาตลอดชีวิต เสียใจ ดีใจ ร้องไห้
....เป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิต เลยไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา
......................................
***พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า*** 
‪**ความปรารถนาของเราจะสำเร็จได้ต้องมีเหตุปัจจัยรองรับครบถ้วน**
....แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเหตุปัจจัยครบถ้วนอะไรบ้าง?
....เราจะรู้เมื่อเรามี ‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ในใจเรา.... เพราะ
....ไม่เที่ยงเกิดดับ จะไล่เรา ผลักดันเรา ให้เราหาเหตุปัจจัยให้ครบ
....ความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับเรา.... ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้ หาเหตุ 
....หาปัจจัยไม่ได้ ก็พากันอาศัย ธูปเทียนอ้อนวอน เทวดา ฟ้าดิน 
....อินทร์พรหม ช่วยเรามันก็ไม่สำเร็จ เพราะเทวดา อินทร์พรหม
....ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ แล้วจะมาช่วยเราได้อย่างไร
....ตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้ คนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้
......................................
....ช่วยตัวเองอย่างไร?....
....ก็ช่วย ‪#‎วิปัสสนาภาวนาว่า....  ‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับทุกลมหายใจ
....แล้วมันจะได้อะไร?
....ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ ปัญญาที่ดับทุกข์ได้ เมื่อมีความรู้
....ที่ดับทุกข์ได้ ก็เหมือนท่านมี ‪#‎แก้วสารพัดนึกไว้ในตัวท่าน
....เพราะสิ่งที่จะได้มานั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ หรือ 
....สิ่งของเงินทองอะไรต่างๆ มันเกิดจากความคิด หรือปัญญา
....เราก่อน ถ้าเราไม่มีความคิด ไม่มีปัญญา สิ่งเหล่านี้
....ก็จะไม่ปรากฏให้เราเด็ดขาด เพราะเงินและสมบัติเป็นของ
....‪#‎คนมีบุญมีปัญญาเท่านั้น ...คนมีบุญ แต่ ไม่มีปัญญา
....ก็ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สมบัติ ไม่เที่ยงเกิดดับจึงเป็น
....‪#‎แก้วสารพัดนึกให้เรา ….ขอให้ปฏิบัติไป อย่าท้อถอย
...............................
....ถ้าท่านตั้งคำถามว่า ‪#‎เราจะรวยได้อย่างไร?
....คำตอบคือ..คนจะรวยได้ ต้องรวยปัญญา รวยความคิด
....รวยโอกาส แล้วรวยความหวัง.../ คนจะจน ก็จนปัญญา
....จนความคิด จนโอกาส แล้วก็จนความหวัง ๔ จนนี้....

Powered by MakeWebEasy.com