image
เมื่อความจริงเริ่มไหลเข้ามาจากการท่อง... ความเชื่อที่เกิดจากการปรุงแต่งก็ไม่มี
 
การที่เราจะปรุงแต่งนั้น  พระพุทธเจ้าว่า เราเอาความเชื่อ ไปปนกับความจริง

     คือ เอาความอยาก ความปรารถนา ไปชนกับความจริง

     เราก็แพ้ความจริงตลอดเวลา เพราะความจริง มันมีเหตุปัจจัย เป็นแดนเกิด

     ความเชื่อไม่มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิด...

อย่างเราเชื่อว่า เราจะถูก ล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑

     อันนี้คือ *ความเชื่อ  ไม่มีเหตุปัจจัยรองรับ...

     ที่ไม่ถูกรางวัล เพราะเราไม่มีบุญกุศลรองรับ มันคือ ความอยาก และความจริงชนกัน

     ความสำเร็จ ไม่สำเร็จ อยู่ที่เหตุปัจจัย ครบหรือไม่ครบ... 

     ถ้าเราหาเหตุปัจจัยครบแล้ว ชีวิตเราก็ประสบผลสำเร็จ

     แต่ที่เราไม่ประสบผลสำเร็จนั้น เพราะเราหาเหตุปัจจัยไม่ครบ *เราขาด‪ปัญญา*

     ปัญญา คือความรู้ที่ดับทุกข์ได้... ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ 

     เพราะเราไม่มีคำสอน ‪ของพระพุทธเจ้าไว้ในใจ

     แต่เราเอาความอยากความปรารถนาไปตั้ง...

     ไม่ได้เอาความจริงไปตั้ง  เราก็ถูกกระทบกระทั่ง มาตลอดชีวิต

     เสียใจ ดีใจ ร้องไห้เป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตเลย  ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา...

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า

     ความปรารถนาของเรา จะสำเร็จได้ต้องมีเหตุปัจจัยรองรับครบถ้วน

     แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า... มีเหตุปัจจัยครบถ้วนอะไรบ้าง?

     เราจะรู้เมื่อเรามี ‪ *‎ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ในใจเรา....

     เพราะไม่เที่ยงเกิดดับ *จะไล่เรา *ผลักดันเรา ให้เราหาเหตุปัจจัยให้ครบ ความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับเรา

ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้  หาเหตุ หาปัจจัยไม่ได้

     ก็พากันอาศัย ธูปเทียน อ้อนวอนเทวดา ฟ้าดิน อินทร์พรหม ช่วยเรามันก็ไม่สำเร็จ

     เพราะเทวดา อินทร์พรหมก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้... แล้วจะมาช่วยเราได้อย่างไร

     ตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้... คนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้

ช่วยตัวเองอย่างไร?

     ก็ช่วย ‪‎วิปัสสนาภาวนาว่า.... *ไม่เที่ยงเกิดดับ *ทุกลมหายใจ

แล้วมันจะได้อะไร? 

     *ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ *ปัญญาที่ดับทุกข์ได้

     เมื่อมีความรู้ที่ดับทุกข์ได้ ก็เหมือนท่านมี ‪*แก้วสารพัดนึกไว้ในตัวท่าน*

เพราะสิ่งที่จะได้มานั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ หรือ สิ่งของเงินทองอะไรต่าง ๆ

     มันเกิดจากความคิด หรือปัญญาเราก่อน...  

     ถ้าเราไม่มีความคิด... ไม่มีปัญญา... สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏให้เราเด็ดขาด

     เพราะเงิน และสมบัติ เป็นของคนมีบุญมีปัญญาเท่านั้น

     คนมีบุญ  แต่ไม่มีปัญญา  ก็ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สมบัติ

ไม่เที่ยงเกิดดับจึงเป็น **‎แก้วสารพัดนึกให้เรา ขอให้ปฏิบัติไปอย่าท้อถอย

ถ้าท่านตั้งคำถามว่า ‪*เราจะรวยได้อย่างไร?

คำตอบคือ คนจะรวยได้ต้อง....

     *รวยปัญญา

     *รวยความคิด

     *รวยโอกาส  และ

     *รวยความหวัง

คนจะจน ก็

     *จนปัญญา

     *จนความคิด

     *จนโอกาส

     แล้วก็ *จนความหวัง ๔ อย่างจนนี้.....

Powered by MakeWebEasy.com