image

เทวดา อินทร์พรหม ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร

*ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของท่าน*

การเดินทางชีวิตของคนเรา ที่ไม่มีความรู้ ‎หรือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้.... 

     มาประกอบในการดำเนินชีวิต ก็ผิดพลาด....

เทวดา อินทร์พรหม ทั้งหลายท่านก็เสียใจ... 

     ท่านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ ...แต่ได้แค่ เทวดา อินทร์พรหม

     ยังเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร  ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของท่าน 

     ท่านจึงเสียใจ ...เราจึงไปอ้อนวอนให้ท่านช่วยเหลือ

     ท่านยังช่วยเหลือตัวท่าน ให้ดับทุกข์ไม่ได้....

     แล้วจะช่วยเหลือเราได้อย่างไร.... 

คนที่ไม่รู้ หรืออวิชชา หรือมาร ก็ชวนเราไปอ้อนวอน บวงสรวง

     ผีสาง เทวดา อินทร์พรหม คิดว่าสิ่งนั้นจะช่วยให้เราสำเร็จได้

     ก็พากันมี *พระพรหมเจ้าที่ *ผีเจ้าที่ *เทวดาเจ้าที่... ไว้ในบ้าน เพื่ออ้อนวอน

     แต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักที....

ไอ้ความไม่สำเร็จของการอ้อนวอน คือ ‪‎*คนไม่มีปัญญา

     เขาอยากประสบผลสำเร็จ แต่เขาไม่รู้ว่าความสำเร็จนั้น

     จะต้องเกิดจากเหตุปัจจัย แต่เขา *ไม่รู้เหตุ *ไม่รู้ปัจจัย

อ้อนวอนมันได้คำตอบทันที  เหมือนเราไปยกมือไหว้ศาลเจ้า

     เราก็คิดเอาเองว่า  ศาลเจ้าจะช่วยเรา  แล้วให้ประสบผลสำเร็จ

     มันก็ได้ทันที... ‪‎ได้ความพอใจทันที... (บาปอกุศล)

แต่มันไม่ได้ตามที่ต้องการ ...‎แต่มันได้ความพอใจเข้าไปแล้ว

     ได้ความอิ่มใจ ที่ได้มาขอเทวดา อินทร์พรหมแล้ว อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่แตกต่างกับศาสนาอื่น ตรงที่ว่า....

    ๑. อยากได้อะไรให้ทำเอา คือ ยึดหลักกฎธรรมชาติเป็นหลัก

    ๒. ประกาศอิสรภาพให้แก่ตัวเราเอง ไม่ต้องไปอ้อนวอนใคร

        อยากได้อะไร ทำเอาเอง

   ๓. ใช้ปัญญาประกอบศรัทธา คือ ‎ไม่ศรัทธาโดยไม่มีปัญญาประกอบ

       นี่คือ หลักของศาสนาพุทธ

     *เมื่อเราเป็นพุทธ เราต้องรู้หลักศาสนาพุทธ ๓ ข้อนี้...

หลักการนี้มันได้ผลช้า... ไม่ทันใจพวกเรา... สู้ไปอ้อนวอน

     เอาหัวหมู เป็ด ไก่ เซ่นไหว้ เจ้าที่ เทวดา อินทร์พรหม ดีกว่า

     และมีความคิดในใจเต็มใจว่า... ท่านเหล่านั้นจะช่วยเราได้

     แล้วมันก็ไม่ได้อะไร เสียเงิน เสียทอง เสียเวลา เป็นต้น

‪‎ศาสนาพุทธเป็นศาสนา ที่ให้กระทำด้วยความเพียร... 

     แต่การกระทำของเราต้องมีปัญญาประกอบ

เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง 

     *มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิด...

     *มีเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว...

     *ให้เกิดก็เกิด 

     *ให้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ 

     *ให้แตกสลายก็แตกสลาย

นี้คือหลักของธรรมชาติ… ถ้าเราไม่มีปัญญาประกอบ

      เราก็ไปรอมันมาประชุมกัน  รอคอยมันแตกสลาย เป็นต้น

ถ้าเรามีปัญญาประกอบ  เราอยากได้อะไร...

      เราก็หาเหตุปัจจัยมาประชุมกันให้ครบ  *เราก็ได้ตามนั้น

นี่คือหลักศาสนาพุทธ ‪*หลักของการกระทำที่มีปัญญาประกอบ

     ผู้ที่จะมีปัญญาประกอบ จะต้องเป็นคนที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน

     ของพระพุทธเจ้า พระอริยะเจ้า หรือสัตบุรุษ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้

     *ทำเหตุที่ดี ผลก็ได้สิ่งดี*  เหตุตรงผลเสมอ...

     อะไรที่เราทำเหตุให้ครบถ้วน... เราก็จะได้สิ่งนั้นให้กับตัวเรา....

Powered by MakeWebEasy.com