image
หากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่มี
 
       ความเกิดเป็นเหตุปัจจัยของความตาย มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ในที่สุด
       ถ้าหาก ดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็ไม่มี
       จะดับความเกิดได้อย่างไร?
       พระพุทธเจ้าตรัสว่า
       ทุกข์เกิดที่อินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  ใจ
       ก็ให้ดับทุกข์ หรือ แก้ปัญหาที่เกิดที่อินทรีย์ ๖
       และท่านก็ตรัส ทางดับทุกข์ไว้ให้เป็นทางสายเอก สายเดียว เท่านั้น
       ที่ดับทุกข์ได้ คือ การวิปัสสนาภาวนา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖
       ให้เห็นสิ่งทั้งปวง  “ตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต”  ว่า “ไม่เที่ยงเกิดดับ
       เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง เกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมชั่วคราว
       ให้พิจารณาจนเป็นปกตินิสัย  ในชีวิตประจำวัน แล้วจะมีปัญญา เห็นความจริงของโลกและชีวิต
       มีปัญญาที่ดับทุกข์ และแก้ไขปัญหา สิ่งที่มากระทบได้ทุกชนิด
       เราสามารถ ตามทันความพอใจ ไม่พอใจ ที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง
       เช่นกัน ก็จะได้พบสุขที่ถาวร  “‎ดับความเกิดได้
Powered by MakeWebEasy.com