image
ยิ่งท่องมากยิ่งได้มาก... ชีวิตจะเปลี่ยนจากความเร้าร้อน เป็นความสงบร่มเย็น
 
ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ยิ่งท่องมากยิ่งได้มาก

ท่านที่ท่องได้มากพอสมควรแล้ว จะรู้ว่าชีวิตของท่านเปลี่ยนไป

     เปลี่ยนจาก ความเร่าร้อน เป็นความสงบ ร่มเย็นขึ้น 

     ความร่มเย็น จะเกิดจากภายในก่อน  แล้วภายนอกถึงจะร่มเย็น

     จะดูได้จากการที่ ไปหาหมอดู  หมอดูจะดูหน้าก่อน 

     เมื่อเห็นหน้าดำ คร่ำเครียดเหี่ยวย่น  ก็บอกเลยว่า บุญหมดแล้ว

     ต้องไปทำบุญทำทาน  นี่คือการดูที่หน้า

     หน้าคน คือ ภาษาใบ้  ข้อมูลภายใน จะถ่ายทอดมาที่ใจ 

     เมื่อใจคิด ก็จะเอาข้อมูล ที่มีแต่ปัญหา เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาใบ้ 

     คือลักษณะท่าทาง และภาษาพูด... หมอดูเห็นหน้าก็ฟันธงได้เลย

     ข้อมูลที่เรา ใส่ไว้ในใจเรา  ก็จะออกมาเป็นลักษณะ ท่าทางอย่างนี้

ถ้าเราเติมข้อมูลถูก...  ลักษณะท่าทางเราก็จะดี  ถ้าเติมไม่ดี... ก็ได้ไม่ดี

     มันเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย ไม่มีอะไรบังเอิญ

     หรือเกิดขึ้นมาลอย ๆ เพราะชีวิตคนเรา *ถ้ารู้จริงก็จะง่ายในการบริหาร  *ถ้ารู้ไม่จริง ก็จะไม่ง่ายเลย

หลายคนก็จะเดินทางไม่ถูก ไปไม่ถึงเป้าหมาย ฆ่าตัวตายบ้าง ตามข่าวที่เห็นประจำ

คนเรา ถ้าไม่มีข้อมูล *ไม่เที่ยงเกิดดับ* เป็นเบรกให้เราแล้ว จะเป็นเรื่องใหญ่ ....ตัวเราจะถลำลึกลงไปในทางโลก

พระพุทธเจ้าถึงเน้นเรื่องนี้มาก....   

     ว่าคนเราต้องหนีทุกข์ ไปหาสุขให้ได้

     ต้องเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้า... ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร?

     เพราะ *พระพุทธเจ้า  หนีทุกข์ไปหาสุข ได้เป็นคนแรก

     ไม่ใช่ว่าหลวงปู่ หลวงพ่อ พระครู ท่านสอนว่าอะไร?  ก็ทำตามนั้น

     ท่านทั้งหลาย สอนว่าอย่างนี้ ก็เอาวางไว้ก่อน....

แล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร? 

     *ถ้ามาเทียบเคียงกันได้.... ก็ถูกต้อง

     *ถ้าขัดแย้งกันกับ คำสอนของพระพุทธเจ้า.... ก็ผิด

     ก็ไม่ปฏิบัติตาม **เสียเวลา...เสียชาติเกิด** ดับทุกข์ไม่ได้......

Powered by MakeWebEasy.com