image
พุทธแท้ไม่มีการอ้อนวอน เราอยากได้อะไร ต้องทำเอาเอง ด้วยความเพียรพยายาม
 
เราจะเห็นว่าชาวพุทธส่วนใหญ่  ปฏิบัติตัวเป็นพราหมณ์แทบจะทั้งหมด
พุทธพราหมณ์... จะเป็นคนขี้เกียจ ไม่อยากทำอะไร 
     ชอบการอ้อนวอน เร็วดี ....มันผิดธรรมะ ผิดธรรมชาติ
     ใครจะมาบันดาลให้ท่านได้ตามปรารถนา นั้นไม่มี
เมื่อไม่รู้หลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าวางไว้
     เราจึงเป็นคนขี้เกียจ.... ในการปฏิบัติธรรม
     ก็พากันอ้อนวอน บวงสรวง  รอคอยคนนั้นคนนี้ จะเอามาประเคนให้ จึงเป็นสังคมแบมือขอ รอคอยคนเอาสิ่งของมาให้
ซึ่งจริง ๆ แล้วสังคมไทยเป็นสังคม **‎อิสระ**
ตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
     พระองค์ให้ประกาศอิสรภาพให้กับตัวเอง
     เราต้องการอะไร?
     เราอยากได้อะไร?  \
     ต้องทำเอาเอง ‎”ด้วยความเพียรพยายาม
     ไม่ใช่ชีวิตที่รอคอยการบริจาค
การอ้อนวอนไปทั่วทุกที่ ,..มันผิดธรรม
     เมื่อเราทำอย่างนี้  ลูกหลานก็ทำตามอย่าง
     การเสี่ยงโชคจึงเจริญรุ่งเรือง ....เพราะการที่เราขี้เกียจ
     สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมกัน
     มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ เราจึงต้องวางบรรทัดฐานให้ลูกหลานว่า ชีวิตเราจะได้อะไร  เราต้องทำเองทำด้วยความเพียรพยายาม
     ไม่มีการรอคอยให้ใครมาประเคนให้ มอบให้เด็ดขาด ชีวิตจึงจะไปรอด!
สังคมเราทุกวันนี้ คือ ....‎ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก
แต่ประเทศไทยก็ยังจนอยู่ เพราะเรามัวแต่ไปอ้อนวอน
     ขอนั้น ขอนี่ ขอจากเทวดา อินทร์พรหม ผีสางให้มาช่วยเหลือ ไม่มีการกระทำด้วยตัวเอง....
     ศาสนาพุทธที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้า สอนไว้อย่างถูกต้องตรงตามพระธรรม
     ต้องการอะไร?  เราต้องทำเอง หาเหตุปัจจัยให้ครบ
     โดยไม่ต้องอ้อนวอน เทวดา อินทร์พรหม....
เราอ้อนวอนตัวเองด้วยการกระทำ....
     อันนี้เรียกว่า... ‎การปฏิบัติธรรมถูกธรรม 
 เพราะตัวเรา ก็เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมกัน
สิ่งที่เราอยากได้ ก็เกิดแต่เหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว
     มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอย ๆ
 
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย
     ความต้องการของเรา ก็เกิดจากเหตุปัจจัย
     ฉะนั้นกระบวนการของโลกและชีวิตเรานี้  ก็เกิดจากเหตุปัจจัย
     นี้คือพระพุทธเจ้า... *จงใจ *ตั้งใจสอนพวกเรา  ให้เห็นความจริงอันนี้
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมด
     ความคิดที่จะอ้อนวอน ขอนั้นขอนี่ก็จบ  เมื่อมันจบ เราก็เป็นอิสระ....
นี้คือ.... ‎พระพุทธเจ้าให้เราประกาศอิสรภาพอย่างนี้
     ไม่ให้บวงสรวงอ้อนวอน ใครทั้งสิ้น อยากได้อะไรทำเอา
     ศาสนาพุทธ มุ่งเน้นให้คนมีปัญญา
     ปัญญา คือ ความรู้ที่ดับทุกข์ได้... หรือแก้ปัญหาชีวิตได้
เราจะเห็นเหตุปัจจัยของโลกและชีวิตชัดเจนว่า 
     สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  *ตัวเรา *ความคิดของเรา *ความต้องการของเรา
อยากได้  อยากมี  อยากดี  อยากเด่น ของเราเกิดขึ้น จากเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว
มันจึงเป็นความหวัง  ที่เลื่อนลอยมาตลอดชีวิต....
     เหตุปัจจัย  จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์
     ศาสนาพุทธจึงไม่มีการอ้อนวอน  อยากได้อะไร?  ทำเอา
     ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ใช้ความเพียรพยายาม  ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง....
Powered by MakeWebEasy.com