พระพุทธเจ้าสอนอะไร? 
image
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
image
พระพุทธเจ้า ไม่ให้คบคนพาล อเสวนา จ พาลานํ
image
ความจริง คือสุข...  ความเชื่อ คือทุกข์
image
พระพุทธเจ้าว่า ทำบุญไม่ถูกที่ไม่ได้บุญ ทำดีไม่ถูกที่ไม่ได้ดี
image
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น
image
โลกและชีวิตเรานี้เป็นระบบของเหตุปัจจัย มาประชุมกันชั่วคราวเท่านั้น
image
คนที่ไม่มีปัญญาทางธรรม จะแก้ไขปัญหาชีวิต จากที่ผิด ไปหาที่ผิด
image
บุญคือถูกต้อง.... บาปคือถูกใจ
image
คำสอนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ คือ รู้จริง รู้แจ้ง เรื่องโลกและชีวิต ไม่ใช่ตรัสรู้เรื่องอื่น...
image
หากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่มี...
image
พระพุทธเจ้าให้เอา “ปัญญา” ขึ้นก่อน เมื่อมีปัญญาแล้ว จะรู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว รู้ดี
image
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท้าทาย คือตรวจสอบได้ เมื่อเราเอามาปฏิบัติ
image
น้อยหนึ่งของตัวเรา ก็ไม่มีในที่ไหนไหน น้อยหนึ่งของใครใคร ก็ไม่มีในตัวเรา
Powered by MakeWebEasy.com