image

พระพุทธเจ้าว่า ทำบุญไม่ถูกที่ไม่ได้บุญ ทำดีไม่ถูกที่ไม่ได้ดี

ทุกคนจะได้ยินคำว่า  ทำบุญก็ได้บุญ  ทำดีก็ได้ดี

แต่พระพุทธเจ้าว่า...
     "ทำบุญไม่ถูกที่  ไม่ได้บุญ" "ทำดีไม่ถูกที่  ไม่ได้ดี"

     เพราะตกคำว่า "ถูกที่ หรือไม่ถูกที่"
เราทำบุญทุกวัน ไม่เคยขาด สิบปี ร้อยปี แต่ถ้าทำไม่ถูกที่ คุณก็ไม่ได้บุญ แถมเติม บาปอกุศลไปด้วย เพราะเกิดความพอใจ ไม่พอใจ

ทำดีทุกวัน สิบปี ร้อยปี  แต่ถ้าทำไม่ถูกที่... ก็ไม่ได้ดี

"เรามีบุญ" นั้นยังไม่พอ ต้องมีกุศล

     กุศลแปลว่า ปัญญา  ปัญญา ‪คือ ความรู้ที่ดับทุกข์ได้
อันนี้ละที่พระพุทธเจ้า ท่านให้เราต้องทำ ต้องปฏิบัติ...
     เมื่อเราเริ่มมีบุญมีกุศลที่ เป็นปัญญาพอสมควร แต่ยังน้อยอยู่  เราก็ยังต้องเพิ่มเติมปัญญาให้ตัวเราให้มากขึ้น

เพื่อที่เราจะได้มีแรงผลักดันตัวเอง  ให้ถึงเป้าหมาย ‪นั้นคือ หนีทุกข์ไปหาสุขถาวร (นิพพาน) ให้สำเร็จตามอย่างพระพุทธเจ้า

Powered by MakeWebEasy.com