image
พระธรรมคำสอนเป็นไฟฉายส่องทาง เพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
 
       ถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาแก้ไขปัญหาชีวิต หรือเป็นไฟฉายส่องทางชีวิต *ชีวิตเราก็ราบรื่น
       แต่ท่านไหนไม่เอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติหรือ เอาไปเป็นไฟฉายส่องทาง  *ก็จะทุกข์ยาก หาที่สุดไม่ได้ ก็ไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
       ฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ถือว่ายิ่งใหญ่มาก หาที่สุดไม่ได้สำหรับชีวิต สำหรับการดำเนินชีวิต
       ถ้าเราเอาไม่เที่ยงเกิดดับ ใส่ตัวเรา  เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงกังวล 
       เพราะความจริงมันคือ *ความจริง* ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ มันก็เป็นอย่างนั้น 
       เหมือนเราแก่  ใครจะเชื่อว่าเราแก่หรือไม่แก่ มันก็แก่
       มันเป็นความจริง  ไม่ขึ้นกับความเชื่อของใคร
       ฉะนั้นในชีวิตนี้ ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้ว 
       เราก็เอาความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ มาใส่ไว้ในตัวเรา 
       โดยการท่องขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖  ทุกวัน
       เหมือนเติมชื่อเพื่อน ลงในโทรศัพท์
       ท่านจะโทรหาเพื่อนคนนั้นได้  ท่านต้องใส่เบอร์คนนั้น
       ท่านจึงจะได้พูดคุยกับเพื่อนได้ตามปรารถนา 
       ถ้าท่านไม่ใส่ชื่อเพื่อนลงไปในโทรศัพท์ 
       ท่านก็ไม่สามารถพูดคุย และติดต่อกับเพื่อนได้ เช่นเดียวกัน
       ท่านจะยากดี มีจน ยาจก ขอทาน เศรษฐี มหาเศรษฐี มียศ มีศักดิ์ มีตำแหน่ง ไม่มีตำแหน่ง อย่างไรก็ช่าง
       ได้ชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ *แต่ชีวิตเท่าเทียมกัน*
       ท่านร่ำรวยล้นฟ้าในโลกนี้ แต่ไม่รู้พระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าเลย  
       *ชีวิตท่านคือ ประมาท*
       ท่านมีแต่ทางโลก ผลคือ การเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จบ
       เสียชาติเกิด  ไปอีกหนึ่งชาติมนุษย์ 
       แต่อีกคนที่ยากจนสุด ๆ ของโลก
       แต่ได้รู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ฝึกปฏิบัติตามพระองค์ อยู่เป็นนิตย์ เขาคือ *ผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท ชีวิตที่มีคุณค่
       *ชีวิตที่เดินตามทางของผู้มีปัญญา ของอริยบุคคล *เป็นอริยทรัพย์ 
       ทางของสุข สุขที่ถาวร คือ *สุขของนิพพาน*
       ชาตินี้ท่านยิ่งใหญ่  ไม่เสียชาติเกิดแล้ว
Powered by MakeWebEasy.com