image

พระธรรมคำสอนเป็นไฟฉายส่องทาง เพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

ถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

     มาแก้ไขปัญหาชีวิต หรือเป็นไฟฉายส่องทางชีวิต 

     ชีวิตเราก็ราบรื่น แต่ท่านไหนไม่เอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติ

     หรือเอาไปเป็นไฟฉายส่องทาง  ก็จะทุกข์ยาก หาที่สุดไม่ได้

     ก็ไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

ฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า

     ‪‎ถือว่ายิ่งใหญ่มากหาที่สุดไม่ได้สำหรับชีวิต สำหรับการดำเนินชีวิต

     ถ้าเราเอาไม่เที่ยงเกิดดับ ใส่ตัวเรา เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงกังวล 

เพราะความจริงมันคือ ความจริง

     ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ มันก็เป็นอย่างนั้น 

     เหมือนเราแก่ ใครจะเชื่อว่าเราแก่หรือไม่แก่มัน

     มันก็แก่ มันเป็นความจริง ไม่ขึ้นกับความเชื่อของใคร

ฉะนั้นในชีวิตนี้ ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้ว 

     เราก็เอาความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ ...มาใส่ไว้ในตัวเรา 

     โดยการท่องขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖ ทุกวัน

เหมือนเติมชื่อเพื่อน ...ลงในโทรศัพท์

     ท่านจะโทรหาเพื่อนคนนั้นได้  ท่านต้องใส่เบอร์คนนั้น

     ท่านจึงจะได้พูดคุยกับเพื่อนได้ตามปรารถนา 

ถ้าท่านไม่ใส่ชื่อเพื่อนลงไปในโทรศัพท์ 

     ท่านก็ไม่สามารถพูดคุย และติดต่อกับเพื่อน ได้เช่นเดียวกัน

ท่านจะยากดี มีจน ยาจก ขอทาน เศรษฐี มหาเศรษฐี

     มียศ มีศักดิ์ มีตำแหน่ง ไม่มีตำแหน่ง อย่างไรก็ช่าง

     ได้ชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตเท่าเทียมกัน

ท่านร่ำรวยล้นฟ้าในโลกนี้... แต่ไม่รู้พระธรรมคำสอน

     ของ พระพุทธเจ้าเลย  ชีวิตท่านคือ ประมาท

     ท่านมีแต่ทางโลก... ผลคือการเวียนตายเกิด ไม่รู้จบ

     เสียชาติเกิดไปอีก หนึ่งชาติมนุษย์ 

แต่อีกคนที่ยากจนสุด ๆ ของโลก

     แต่ได้รู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า 

     ฝึกปฏิบัติตามพระองค์ อยู่เป็นนิตย์

     เขาคือผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท  ชีวิตที่มีคุณค่า

     ชีวิตที่เดินตามทางของผู้มีปัญญา ของอริยบุคคล เป็นอริยทรัพย์ 

     ทางของสุข สุขที่ถาวร คือสุขของนิพพาน

     ชาตินี้ท่านยิ่งใหญ่  ไม่เสียชาติเกิดแล้ว...

Powered by MakeWebEasy.com