image
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท้าทาย คือตรวจสอบได้ เมื่อเราเอามาปฏิบัติ
 
       เมื่อเราเอาไปปฏิบัติแล้ว ได้ผลจริง  ‎เห็นจริง  ทำให้เรามีกำลังใจ
       ที่จะทดลองต่อไป เมื่อทำต่อไปก็ประสบผลสำเร็จไปเรื่อย ๆ
       เมื่อได้ผลดีอย่างนี้ ก็ทำให้เราไม่เสียเวลา
       เมื่อปฏิบัติไป พระพุทธเจ้าว่า  ให้ผลได้ไม่จำกัดกาลเวลา ปฏิบัติเวลาไหนได้เวลานั้น
       อันนี้ถือว่าเป็นกุศลผลบุญ เป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่
       ที่ได้มาพบพระธรรมคำสอน ที่ถูกต้องตรงตามธรรม
       ปฏิบัติแล้วให้ผลดับทุกข์ได้  นี้คือคำสอนที่ถูกต้อง
       ผมรับประกันได้ว่า "มันถูกต้องจริง" เพราะผมปฏิบัติ แล้วมันดับทุกข์ของผมได้
       แล้วเอามาสอนท่าน และท่านก็ดับทุกข์ได้เช่นกัน
       อันนี้ก็สรุปได้ว่า
       เป็นการสอนที่สมควรแก่ธรรม ถูกธรรม การสมควรแก่ธรรม ถูกธรรม ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ง่าย ๆ นะท่าน
       มันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะ เหตุปัจจัยที่จะขัดขวาง ไม่ให้เราได้ปฏิบัติ
       ก็คือ ข้อมูลเก่า คือความพอใจ ไม่พอใจ ที่สั่งสมมา นับภพนับชาติไม่ถ้วน
       ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเรา อย่างแจ่มแจ้งจริง ๆ
       เราก็ไม่สามารถจะดึงจากความเชื่อ ออกมาได้
       เพราะความเชื่อ จะมีแต่บั่นทอนจิตใจเรา
       เพราะมันมีแต่การปรุงแต่ง
       ทำให้เราไม่มีโอกาส พักผ่อนในชีวิตของเราจริง ๆ เราได้แต่พักผ่อนชั่วคราว
       ถ้าเรามีไม่เที่ยงเกิดดับ  เราจะได้พักผ่อนจริง ๆ
       เพราะเราจะไม่นำปัญหาเก่า ไปสร้างปัญหาใหม่
       และไม่ให้ปัญหาเก่า  ไปเชื่อมต่อกับปัญหาใหม่
       ถ้าอย่างนั้น มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้
       เพราะปัญหาเก่า ปัญหาใหม่  มันอันเดียวกัน
       ปัญหาใหม่ ก็เกิดจากความพอใจ ไม่พอใจ
       ปัญหาเก่า ก็เกิดจากความพอใจ ไม่พอใจเช่นกัน มันหนีจากกันไม่ได้
       หนีไปสักพักหนึ่ง  มันก็หนีกลับมาเชื่อมต่อกันง่ายอีก
       ถ้าเราเลือกเอาความจริงมาแก้ปัญหา
       ความจริง มันก็จะมีความจริง ที่เชื่อมต่อกับความจริง
       เพราะความจริง คือ “ความสุข”
       ความสุขที่ไร้ทุกข์  ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา
       ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ  *นิพพาน*
       ถ้าเราฆ่าความพอใจ ไม่พอใจได้
       ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เป็นหนึ่งเดียวคือ *ความจริง*
Powered by MakeWebEasy.com