image

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท้าทาย คือตรวจสอบได้ เมื่อเราเอามาปฏิบัติ

พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ท้าทาย คือ

     ตรวจสอบได้ เมื่อเราเอาไปปฏิบัติแล้ว ได้ผลจริง ....‎เห็นจริง  ทำให้เรามีกำลังใจ

     ที่จะทดลองต่อไป เมื่อทำต่อไปก็ประสบผลสำเร็จไปเรื่อย  ๆ

     เมื่อได้ผลดีอย่างนี้ ก็ทำให้เราไม่เสียเวลา เมื่อปฏิบัติไป 

พระพุทธเจ้าว่า

     ให้ผลได้ไม่จำกัดกาลปฏิบัติเวลาไหนได้เวลานั้น

อันนี้ถือว่าเป็นกุศลผลบุญ เป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่

     ที่ได้มาพบพระธรรมคำสอน ที่ถูกต้องตรงตามธรรม

     ‎ปฏิบัติแล้วให้ผลดับทุกข์ได้  นี้คือคำสอนที่ถูกต้อง

ผมรับประกันได้ว่า "มันถูกต้องจริง" เพราะผมปฏิบัติ

     แล้วมันดับทุกข์ของผมได้ แล้วเอามาสอนท่าน

     และท่านก็ดับทุกข์ได้เช่นกัน

อันนี้ก็สรุปได้ว่า

     เป็นการสอนที่สมควรแก่ธรรม  ถูกธรรม

     ‎การสมควรแก่ธรรม ถูกธรรม ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ง่าย ๆ นะท่าน

     มันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะ

เหตุปัจจัยที่จะขัดขวาง ไม่ให้เราได้ปฏิบัติ ก็คือ

     ‎ข้อมูลเก่า คือความพอใจ ไม่พอใจ ที่สั่งสมมา นับภพนับชาติไม่ถ้วน

ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเรา อย่างแจ่มแจ้งจริง ๆ

     เราก็ไม่สามารถจะดึงจากความเชื่อ ออกมาได้

     ‎เพราะความเชื่อ จะมีแต่บั่นทอนจิตใจเรา

     ‎เพราะมันมีแต่การปรุงแต่ง

     ทำให้เราไม่มีโอกาส พักผ่อนในชีวิตของเราจริง ๆ

     เราได้แต่พักผ่อนชั่วคราว

‎ถ้าเรามีไม่เที่ยงเกิดดับ  เราจะได้พักผ่อนจริง ๆ

     เพราะเราจะไม่นำปัญหาเก่า ไปสร้างปัญหาใหม่

     และไม่ให้ปัญหาเก่า  ไปเชื่อมต่อกับปัญหาใหม่

ถ้าอย่างนั้น มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้

     เพราะปัญหาเก่า ปัญหาใหม่  มันอันเดียวกัน

     ปัญหาใหม่ ก็เกิดจากความพอใจ ไม่พอใจ

     ปัญหาเก่า ก็เกิดจากความพอใจ ไม่พอใจเช่นกัน

     มันหนีจากกันไม่ได้

     หนีไปสักพักหนึ่ง  มันก็หนีกลับมาเชื่อมต่อกันง่ายอีก

ถ้าเราเลือกเอาความจริงมาแก้ปัญหา

     ความจริง มันก็จะมีความจริง ที่เชื่อมต่อกับความจริง

‎     เพราะความจริง คือ “ความสุข”

     ‎ความสุขที่ไร้ทุกข์  ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา

ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ นิพพาน

     ถ้าเราฆ่าความพอใจ ไม่พอใจได้

     ‎ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เป็นหนึ่งเดียวคือ “ความจริง

Powered by MakeWebEasy.com