image

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง “คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ เป็นความรู้เฉพาะตน”

***พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว***
....ย่อมเห็นเอง รู้เอง คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้
....ฉะนั้นเมื่อเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว
....เราก็จะรู้ได้เองอย่างนี้ละ! ..เราก็จะได้เปรียบ
....มนุษย์ มนาคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอย่างมาก! ..
‪....พระธรรมคำสอนสามารถสร้างให้เราเป็น ‪#‎ยอดคนได้
....เรียกว่าเป็น ‪#‎อริยบุคคล...‪#‎ยอดคนก็คือไม่ใช่คน    ธรรมดา
....จะหลุดจากนรก เดรัจฉาน เด็ดขาด...
....คือท่าน ‪#‎ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ท่านก็ได้ ‪#‎โสดาบันบุคคล
....นรกเดรัจฉานท่านก็หนีได้เด็ดขาดเลย..เพราะเหตุปัจจัย
‪....‎ไปนรกเดรัจฉานมันหมดแล้ว...
‪....เหลือแต่เหตุปัจจัยไปมนุษย์เทวดาเท่านั้น
....ฉะนั้นจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มาที่มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม
....ได้มาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องครบถ้วน
....ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้า
....เราจึงได้กุศลผลบุญอย่างนี้
....คนที่ไม่ได้มาที่นี่ ..ไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้า...
....ก็ไม่มีบุญกุศลเพียงพอ และไม่รู้เรื่องของตัวเอง
....เมื่อมีคนถามท่านว่า.."ท่านมาที่นี่ทำไม?"
‪....‎คำตอบ คือ..มาเรียนรู้ตัวฉันเอง เพราะฉันไม่เคย
....เรียนรู้ตัวฉันเองมาก่อน..เธอรู้เรื่องตัวเองไหมละ?..
....ไม่มีใครรู้เรื่องตัวเองเลยนะ..ฉันว่าฉันไม่ได้เรียนรู้
....เรื่องตัวเองเท่าอายุฉัน เพราะลืม!!
‪....‎ทำไมถึงลืม?..เราลืมที่จะหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร
....ลืมที่จะไปนิพพาน
....เราไม่สามารถจะหาทางไปนิพพาน หรือสุขถาวรได้
....เพราะเราไม่ได้ศึกษาตัวเราเอง 
....*เราทำตัวเราให้ไปนิพพานได้นะ*
....*เราหนีทุกข์ไปหาสุขสำเร็จด้วยตัวเราเองได้*
....*ไม่มีใครบันดาลให้เราได้* 
....เลิกคิดถึงว่า จะมีใครบันดาลให้เราได้เลย!..ไม่มี!!
....ไม่มีใครช่วยมนุษย์ได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น
....ช่วยตัวเองด้วยการ "#ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ"
....ชีวิตท่านก็ต้องตอบปัญหาในตัวท่านว่า..
....ท่านจะทำอะไร? ให้ตัวท่านดีขึ้น..‪#‎คือท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
....จะทำอย่างไร?ให้หนีทุกข์ไปหาสุข..#คือท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
....ทำอย่างไร?ที่จะมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ #ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

....ฟังแล้วมันกวนใจเหมือนกัน..เพราะท่านที่ไม่รู้ จะสงสัยว่า..
‪.…#‎ท่องแล้วได้อะไร??

....เพราะเขาไม่รู้ว่า ‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับ....
‪**เป็นฐานข้อมูล ไม่มีมนุษย์คนไหน ๗ พันล้านคนรู้เรื่อง
‪**‎ข้อมูลของใจนะ รู้แต่เรื่อง.กรรม รู้แต่นิสัยสันดาน แต่..
‪**‎ตวัดมาให้ตัวเองเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไม่ได้....
....ก็รู้แต่ว่า นิสัยสันดาน ของเราที่บำเพ็ญมานั้นเป็น 
....ข้อมูลเป็นฐานความคิดให้เราคิด.
....เป็นฐานความคิดให้เราดำเนินชีวิต..
....การดำเนินชีวิตเราทั้งหมด ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลอันนี้
....ถ้าเรารู้อย่างนี้ ชีวิตเราก็ดูว่าไม่มีอะไรยาก..
....มันง่ายขึ้นเยอะ เพราะเราจะไปตามเป้าหมาย
....ของเรา มันก็ง่ายขึ้น....

Powered by MakeWebEasy.com