image
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเองรู้เอง
 
“คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ เป็นความรู้เฉพาะตน”
 
ฉะนั้น เมื่อเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว เราก็จะรู้ได้เองอย่างนี้ละ!

     เราก็จะได้เปรียบมนุษย์มนา คนอื่น ๆ ที่เขาไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอย่างมาก....

พระธรรมคำสอนสามารถสร้างให้เราเป็น  ‪*ยอดคนได้เรียกว่าเป็น ‪‎*อริยบุคคล*

     ยอดคน ก็คือ ไม่ใช่คนธรรมดา, จะหลุดจากนรก เดรัจฉาน เด็ดขาด

     คือท่าน ‪ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  ท่านก็ได้ ‪ ‎โสดาบันบุคคล

     นรกเดรัจฉาน ท่านก็หนีได้เด็ดขาดเลย.....

     เพราะเหตุปัจจัย‪.... ไปนรกเดรัจฉานมันหมดแล้ว

     เหลือแต่เหตุปัจจัยไปมนุษย์เทวดา เท่านั้น

ฉะนั้นจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มาที่มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม

     ได้มาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องครบถ้วน

     ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้า เราจึงได้กุศลผลบุญอย่างนี้

คนที่ไม่ได้มาที่นี่ ไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้า

     ก็ไม่มีบุญกุศลเพียงพอ  และไม่รู้เรื่องของตัวเอง

เมื่อมีคนถามท่านว่า **ท่านมาที่นี่ทำไม?**

     คำตอบคือ  มาเรียนรู้ตัวฉันเอง....

     เพราะฉันไม่เคยเรียนรู้ตัวฉันเอง มาก่อน

     เธอรู้เรื่องตัวเองไหมละ?

     ไม่มีใครรู้เรื่องตัวเองเลยนะ...

ฉันว่าฉันไม่ได้เรียนรู้เรื่องตัวเองเท่าอายุฉัน 

     เพราะลืม!  

ทำไมถึงลืม เราลืมที่จะหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร  

     ลืมที่จะไปนิพพาน

เราไม่สามารถจะหาทางไปนิพพาน หรือสุขถาวรได้

     *เพราะเราไม่ได้ศึกษาตัวเราเอง 

     *เราทำตัวเราให้ไปนิพพานได้นะ

     *เราหนีทุกข์ไปหาสุขสำเร็จด้วยตัวเราเองได้... ไม่มีใครบันดาลให้เราได้  

     เลิกคิดถึงว่า  จะมีใครบันดาลให้เราได้เลย!  ไม่มี!

     ไม่มีใครช่วยมนุษย์ได้  นอกจากตัวเราเองเท่านั้น ช่วยตัวเอง

     ด้วยการ  *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ 

ชีวิตท่านก็ต้องตอบปัญหาในตัวท่านว่า...

     ท่านจะทำอะไร?  ให้ตัวท่านดีขึ้น คือ *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     จะทำอย่างไร?  ให้หนีทุกข์ไปหาสุข คือ *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     ทำอย่างไร?  ที่จะมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ คือ *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

ฟังแล้วมันกวนใจเหมือนกัน  เพราะท่านที่ไม่รู้ จะสงสัยว่า ‎ท่องแล้วได้อะไร? 

     เพราะเขาไม่รู้ว่า ‪ ‎ไม่เที่ยงเกิดดับ  *เป็นฐานข้อมูล 

ไม่มีมนุษย์คนไหน ๗ พันล้านคนรู้เรื่อง  ข้อมูลของใจ นะ 

     *รู้แต่เรื่อง กรรม  *รู้แต่ นิสัยสันดาน

แต่ ตวัดมาให้ตัวเองเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไม่ได้

ก็รู้แต่ว่านิสัยสันดานของเราที่บำเพ็ญมานั้น

     เป็นข้อมูลเป็นฐานความคิดให้เราคิด

     เป็นฐานความคิดให้เราดำเนินชีวิต

การดำเนินชีวิตเราทั้งหมด ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลอันนี้

     ถ้าเรารู้อย่างนี้  *ชีวิตเราก็ดูว่าไม่มีอะไรยาก

     มันง่ายขึ้นเยอะ  เพราะเราจะไปตามเป้าหมายของเรา  มันก็ง่ายขึ้น.....

Powered by MakeWebEasy.com