image
น้อมใส่ไว้ในใจเป็นข้อมูลใหม่ แล้วข้อมูลใหม่ที่เป็นความจริง ก็จะเป็นตัวลิขิตชีวิตเรา
 
       ให้ดำเนินในทางที่ถูกต้อง  มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ 
       ตัวเราก็จะเปลี่ยนได้ ภาระอันยิ่งใหญ่ ที่เราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้จบแล้ว
       ที่เราเกิดมาเป็นคน ทุกภพ ทุกชาตินั้น
       เราตั้งใจที่จะมา *นิพพาน หรือ *หนีทุกข์ไปหาสุขถาวร 
       และไปนิพพานนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้บอกทางเดินไว้ให้แล้ว
       คือ ‪การปฏิบัติเพียงแต่ *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ให้จำขึ้นใจ
       ใช้ความเพียรพยายามเท่านั้น  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินทอง ไม่เสียเวลา
       ชีวิตก็ท่องไม่เที่ยงเกิดดับได้ตลอดเวลา
       ชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง ที่เป็นสุข
       แล้วจะมีทุกข์ได้อย่างไร?   
       เพราะนี่เป็น *ความตั้งใจ *ความเต็มใจของทุกคน ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 
       ว่าฉันจะมาหนีทุกข์ไปหาสุขให้ได้
       แต่ที่อ้อยอิ่ง เยิ่นเย้อ อยู่ เพราะความพอใจ ไม่พอใจ หรือบาป อกุศล
       มันดึงดันไม่ให้เราไป ภาษาคนคือ "มาร" ขัดขวางไม่ให้เราไปทางนั้น
       เมื่อเราเอาไม่เที่ยงเกิดดับใส่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจแล้ว 
       ความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ  คำสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 
       ก็จะไปไล่ "มาร" ออกมาจากตัวเรา
       เมื่อไม่มีมาร มาขัดขวาง ตัวเราจะเดินไปที่ไหน ๆ ก็คล่องแคล้ว 
       เดินไปหาคน ก็ไม่ติดเชื้อ  โลภะ โทสะ โมหะ กับใครมา 
       ไปหาสิ่งของ  ก็จะเห็น  “ใหม่ เก่า แตกสลาย”
       จะเห็นความจริงอย่างนั้น  เห็นคนก็  “หนุ่ม แก่ ตาย”
       เห็นเกินเลยกว่าคนธรรมดาเห็น  เห็นเกินคนปกติที่จะเห็นได้
       *เห็นด้วยตาใน คือ ตาปัญญา*
       แต่ทุกวันนี้ คนเราไม่รู้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ หรือความพอใจ ไม่พอใจ มันเป็นเชื้อโรคร้าย
       มันเป็นต้นตอของ  ‎มะเร็ง  ที่ฆ่าชาวโลก
       ความพอใจ ไม่พอใจ ทำให้เกิดความเครียด  
       เมื่อเราเครียด ระบบการทำงานของร่างกาย ก็ไม่ปกติ  
       การต่อต้านของระบบในชีวิตก็ไม่มี 
       จึงเปิดโอกาสให้มะเร็ง  เข้ามาฆ่าคนได้ทุกวัน
       คนที่เป็นมะเร็ง  ต้นตอมาจากความเครียดทั้งนั้น
Powered by MakeWebEasy.com