ท่องไม่เที่ยงเกิดดับแล้วได้อะไร?
image
การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้  ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้
image
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ เป็นการอโหสิกรรม
image
ทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ใหม่ เก่า แตกสลาย... หนุ่ม แก่ ตาย
image
ท่องไม่เที่ยงเกิดดับมากขึ้น ๆ เราก็จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกชนิด
image
เมื่อความจริงเริ่มไหลเข้ามาจากการท่อง ความเชื่อที่เกิดจากการปรุงแต่งก็ไม่มี
image
ยิ่งท่องมากยิ่งได้มาก ชีวิตจะเปลี่ยนจากความเร้าร้อน เป็นความสงบร่มเย็น
image
เงินก็ไม่ต้องเสีย เวลาก็ไม่เสีย ท่องได้ตลอดเวลา ทุก ๆ สถานที่
image
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท
image
เราก็ประกาศอิสรภาพ ตามพระพุทธเจ้าว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของฉัน
image
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง “คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ เป็นความรู้เฉพาะตน”
image
ไม่เที่ยงเกิดดับ คือตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้
image
ไม่มีใคร ที่รู้ความจริงที่ “ใจ” หรือ “ชีวิต” ที่เราต้องการได้
Powered by MakeWebEasy.com