image
ทุกวันนี้เราเกิดมา ใส่แต่ข้อมูลสร้างทุกข์
 
๑,๔๐๐ ปี เราไม่รู้ว่า....
      *อะไร คือทุกข์  
      *อะไร เป็นเหตุของทุกข์
      *อะไร คือการดับทุกข์ 
      *อะไร เป็นทางดับทุกข์
       ความไม่รู้อย่างนี้ คือ ความผิดพลาดอย่างมหันต์ ของชีวิต ที่เราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ให้จบ
       ทุกวันนี้ เราเกิดมา ใส่แต่ข้อมูลสร้างทุกข์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต ดอกเตอร์ ก็ไม่มีใครรู้
       การที่ต้องศึกษาเรียนรู้สูง ๆ ก็เพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตนเอง
       เพื่อให้มีรายได้ มีเงินเดือนสูง ๆ มาก ๆ กลัวความยากจน
       สิ่งเหล่านี้กลายเป็น ‎ความอยาก ความปรารถนา ของเรา
       แต่สิ่งเหล่านี้ คือ การสร้างทุกข์  ให้ตัวเรามาตลอด
       แต่ใจเรา มีแต่ความอยาก ความปรารถนาสร้างสุข แต่มันก็สร้างไม่ได้  เพราะมันไม่มีข้อมูลสร้างสุข
       แต่ข้อมูลธาตุรู้  ที่เก็บไว้ในใจของแต่ละคน มันเก็บไว้หมด
       มันเก็บไว้ทีละนิด ๆ ความอยาก ความหวัง ความต้องการ ที่เก็บไว้ เป็นความหวัง ลม ๆ แล้ง ๆ ที่ใจเราต้องการ ทุกภพ ทุกชาติ
       ไม่ว่าเราจะเกิด เป็นหมู หมา วัว ควาย สัตว์นรก เทวดา อินทร์พรหม
       ก็อยากสร้างสุข อยากหนีทุกข์ ไปหาสุขตลอดเวลา 
จะเห็นได้ว่า
       *หมู หมา ก็วิ่งหนีแดด หนีฝนเข้าหาที่ร่ม
       *คนก็หลบแดดหลบฝน กางร่ม เช่นกัน
       มนุษย์กับสัตว์ ไม่ต่างกันเลย ต้องการความสุขเหมือนกัน
       คนเราเมื่อเกิดเป็นสัตว์ หมู หมา ข้อมูลหนีทุกข์ไปหาสุข ก็จะเก็บไว้ในใจของทุกชีวิต แต่ก็หนีไม่สำเร็จ แต่ก็มีความหวัง
       การหนีทุกข์ไปหาสุข เป็นความปรารถนาของทุกชีวิต ทุกชีวิตหวังอย่างนี้มาตลอด น่าสงสาร อกหักทุกชาติ
       แต่ละชาติ ไม่มีอะไรสมหวังเลย เหตุตรงผลเสมอ *ปลูกมะม่วง ได้มะม่วง ไม่ได้มะละกอ
       ที่เราไม่ได้ตามที่หวังเพราะ 
       *เราไม่เคยพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
       *ไม่เคยศึกษาเรียนรู้  ไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยะเจ้า
       *ไม่เคยรู้ว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
       มันจึงออกมาเตือนเราทุกครั้งคือ การเปลี่ยน อิริยาบถทุกครั้ง ที่ขยับท่านั่งไปมา พลิกตัวไปมา เกาหัว เกาแขน ขา คือ การหนีทุกข์ ไปหาสุข (ไม่มีใครเคยรู้เลย)
       และยังไม่รู้อีกว่า
       ความพอใจ ไม่พอใจ (วิบากกรรรม) เป็นผู้บงการ ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต  อยู่ในความควบคุมของข้อมูลนี้
       ผลพวงของข้อมูลนี้ คือ การเวียนว่ายตายเกิดนับภพ นับชาติไม่ถ้วน
       ที่เตือนเราออกมา  ในรูปแบบการเปลี่ยนอิริยาบถ อยู่ตลอดเวลา ว่าให้รีบ ๆ หาทางฝึกปฏิบัติ หนีทุกข์ไปหาสุข (นิพพาน) ให้ได้ในชาตินี้
       ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว อย่ารอช้า
       พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว
       *ภพชาติของสัตว์เดรัจฉาน เทวดา อินทร์ พรหม ไม่สามารถทำได้
       *นอกจากภพที่เป็นมนุษย์เท่านั้น....
Powered by MakeWebEasy.com