image

ทุกคนมีสัญญาความจำ เป็นนิสัยสันดาน เป็นของตัวเองอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว

นิสัยสันดาน พระพุทธเจ้าเรียกว่า “‪‎วิบาก”  คือ “กรรม”

     ภาษาปัจจุบัน เรียกว่า ‪ “‎ข้อมูล”

ทุกวันนี้  ‎*เราใส่แต่ข้อมูลสร้างทุกข์  *ไม่เคยใส่ข้อมูลสร้างสุขเลย

     ชีวิตแต่ละคน มีแต่ใส่ข้อมูลสร้างทุกข์... ให้กับตัวเอง

     ‎มันน่าใจหาย  เราอุตส่าห์เรียนตั้งแต่อนุบาล... ไปจนสูงสุด

     แทนที่จะรู้ ‪ *วิธีสร้างสุขให้ตัวเอง

     กลายเป็นว่ามีแต่  *‎วิธีสร้างทุกข์ให้ตัวเอง

     จบปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เงินเดือนสูง ๆ แล้ว คิดว่าสุขแล้ว

     ไม่ใช่เลย! ....ยิ่งได้มาก ....ยิ่งทุกข์มาก

ดร.ยังฆ่าตัวตาย  ‎เพราะเขาเรียนข้อมูลสร้างทุกข์

‎     ไม่ได้เรียนข้อมูลสร้างสุขดับทุกข์  ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาได้ 

ปัญหาชีวิตเรามี ๒ อย่างคือ  *ปัญหาชีวิตทางโลก *ปัญหาทางธรรม 

     *ปัญหาทางกาย ข้อมูลที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัย  พอ‪‎แก้ได้ 

     แต่ *ปัญหาทางใจ  ข้อมูลที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัย  ‎แก้ไม่ได้ 

     พอ “อกหัก”  เท่านั้นล่ะ... จะปริญญาไหน ก็แก้ไม่ได้ทั้งนั้น เพราะ เป็นปัญหาทางใจ 

ชีวิตคนเรานี้ จึงเป็นชีวิตที่น่าศึกษาเรียนรู้ ว่าฉันเป็นใคร?

     *ชีวิตคืออะไร? 

     *เป้าหมายชีวิตคืออะไร? ....เราตอบไม่ได้!!

     คนเป็นพ่อเป็นแม่  ถูกลูกถามอย่างนี้... ก็ตอบไม่ได้? เพราะไม่ได้เรียน

เรื่องชีวิต เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าศาสดาเอกเป็นผู้สอน

     ไม่ใช่ศาสตราจารย์สอน.... 

     และวันเวลา ก็ไม่คอยใครนะ วันเวลาลดน้อย ถอยลงไป ไหลเลื่อนไปสู่ความตายทุกวัน ทุกลมหายใจ

‎พระพุทธเจ้าว่า เราควรเร่งเพียรฝึกฝนตนเอง...

     ตามให้ทันการกระทบสัมผัสที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อดับทุกข์ที่มันเกิด 

     เหมือนเม็ดมะม่วงกำลังจะงอก

     *งอกทางตา เราก็บี้ทิ้ง.... 

     *งอกทางหู บี้ทิ้ง....

     *งอกทางจมูก บี้ทิ้ง....

     *งอกทางลิ้น บี้ทิ้ง.... 

     *งอกทางกาย บี้ทิ้ง....

     *งอกทางใจ บี้ทิ้ง.... 

     มันก็ไม่เกิดเป็นต้นตอขึ้นมาได้....

ถ้าเราไม่บี้ทิ้ง บาปอกุศล คือความพอใจ ไม่พอใจ  มันก็เข้าไปแทนที่โดยอัตโนมัติ 

     ที่ว่าการบี้ทิ้ง คือ *การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

จึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต ที่ต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรม 

     เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้า  เกิดจากการตรัสรู้  ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครใด ๆ ทั้งสิ้น....

วิทยาศาสตร์ทุกสาขา พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ 

     เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่อง ‪ *นามธรรม

     ความคิดเราตรวจสอบไม่ได้ ...พิสูจน์ไม่ได้ ...ตรวจวัดไม่ได้ 

     แล้วจะทำอย่างไรล่ะ... ในเมื่อทุกคนมีปัญหา

ปัญหาคือ เราใส่ข้อมูลผิด... เมื่อใส่ข้อมูลลบ... มันก็คิดลบ พูดลบ ทำลบมาตลอด 

     ไม่เคยมองตัวฉันเป็นใคร... รู้แต่กิน นอน สืบพันธุ์

หนีทุกข์ คือ การไปหาสุขชั่วคราว

     จะเรียนสูง ไม่สูง ก็มีสภาวะจิตเหมือนกัน 

     จะทำอะไร?  ก็ใช้ความพอใจ ไม่พอใจตัดสิน  

     เราจึงต้องใส่ข้อมูลถูกต้องลงไป

     *ข้อมูลถูกต้องคืออะไร? 

     คือ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้...

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? 

     ตรัสรู้กฎธรรมชาติ ๒ กฎ คือ ‎กฎไตรลักษณ์  และ ‪อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท        

     สรุปว่า‪ “ไม่เที่ยงเกิดดับ” หรือ “ใหม่ เก่า แตกสลาย   หนุ่ม แก่ ตาย”  

นี่คือ *พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า....

Powered by MakeWebEasy.com